Thương hiệu Tân Á Đại Thành

Chậu rửa chén Đại Thành liền khối ĐT80-SUS304

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá bán: 1.925.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT81-SUS304

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá bán: 1.995.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT82 SUS304

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 1.890.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT83 SUS304

Giá công ty: 2.650.000 đ
Giá bán: 1.855.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT84 SUS304

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.065.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT85 SUS304

Giá công ty: 3.650.000 đ
Giá bán: 2.555.000 đ

Chậu rửa chén Đại Thành ĐT90 SUS304

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.765.000 đ
Chậu rửa chén Đại Thành liền khối ĐT80-SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành liền khối ĐT80-SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT81-SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT81-SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT82 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT82 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT83 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT83 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT84 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT84 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT85 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT85 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT90 SUS304
Chậu rửa chén Đại Thành ĐT90 SUS304
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)