Thương hiệu Chef's

Bếp điện từ Chef's EH-MIX366

Giá công ty: 18.500.000 đ
Giá bán: 14.800.000 đ

Bếp điện từ Chef's EH-MIX2000A

Giá công ty: 7.590.000 đ
Giá bán: 6.072.000 đ

Bếp điện từ Chef's EH-MIX544

Giá công ty: 22.990.000 đ
Giá bán: 18.392.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX545

Giá công ty: 21.990.000 đ
Giá bán: 17.592.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX866

Giá công ty: 17.990.000 đ
Giá bán: 14.392.000 đ

Bếp điện từ Chef's EH-DIH366

Giá công ty: 18.500.000 đ
Giá bán: 14.800.000 đ

Bếp điện từ Chef's EH-DIH866

Giá công ty: 17.990.000 đ
Giá bán: 14.392.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-DHL32A

Giá công ty: 6.490.000 đ
Giá bán: 5.192.000 đ

Bếp điện từ Chef's EH-DIH32A(2015)

Giá công ty: 10.900.000 đ
Giá bán: 8.720.000 đ

Bếp điện từ Chefs EH-MIX311

Giá công ty: 13.990.000 đ
Giá bán: 11.192.000 đ
Bếp điện từ Chef's EH-MIX366
Bếp điện từ Chef's EH-MIX366
Bếp điện từ Chef's EH-MIX2000A
Bếp điện từ Chef's EH-MIX2000A
Bếp điện từ Chef's EH-MIX544
Bếp điện từ Chef's EH-MIX544
Bếp điện từ Chefs EH-MIX545
Bếp điện từ Chefs EH-MIX545
Bếp điện từ Chefs EH-MIX866
Bếp điện từ Chefs EH-MIX866
Bếp điện từ Chef's EH-DIH366
Bếp điện từ Chef's EH-DIH366
Bếp điện từ Chef's EH-DIH866
Bếp điện từ Chef's EH-DIH866
Bếp điện từ Chefs EH-DHL32A
Bếp điện từ Chefs EH-DHL32A
Bếp điện từ Chef's EH-DIH32A(2015)
Bếp điện từ Chef's EH-DIH32A(2015)
Bếp điện từ Chefs EH-MIX311
Bếp điện từ Chefs EH-MIX311
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)