Thương hiệu Prima

Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC

Giá công ty: 9.043.000 đ
Giá bán: 7.234.400 đ

Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC

Giá công ty: 8.825.000 đ
Giá bán: 7.060.000 đ

Bếp điện từ Prima PH-73II

Giá công ty: 9.242.000 đ
Giá bán: 7.393.600 đ

Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G

Giá công ty: 3.850.000 đ
Giá bán: 3.080.000 đ

Bếp gas âm kính Prima kết hợp điện từ PH-1G1E

Giá công ty: 8.635.000 đ
Giá bán: 6.908.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2GT

Giá công ty: 5.940.000 đ
Giá bán: 4.752.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2G

Giá công ty: 5.280.000 đ
Giá bán: 4.224.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-3GCEB-IT

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá bán: 4.840.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá bán: 4.840.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2G-IT

Giá công ty: 5.280.000 đ
Giá bán: 4.224.000 đ

Máy hút khói Prima P9SS70-2M

Giá công ty: 3.960.000 đ
Giá bán: 3.168.000 đ

Máy hút khói Prima P2NSS70-2M

Giá công ty: 8.635.000 đ
Giá bán: 6.908.000 đ

Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M

Giá công ty: 3.025.000 đ
Giá bán: 2.420.000 đ

Máy hút khói Prima P4I90-1M

Giá công ty: 7.645.000 đ
Giá bán: 6.116.000 đ

Máy hút khói Prima P6G60-1M

Giá công ty: 9.616.000 đ
Giá bán: 7.692.800 đ

Máy hút khói Prima P8Br71-2M

Giá công ty: 4.125.000 đ
Giá bán: 3.300.000 đ

Máy hút khói Prima P9Bk60-2M

Giá công ty: 2.970.000 đ
Giá bán: 2.376.000 đ

Máy hút khói Prima P9Bk70-2M

Giá công ty: 3.410.000 đ
Giá bán: 2.728.000 đ

Máy hút khói Prima P5I90-1M

Giá công ty: 7.100.000 đ
Giá bán: 5.680.000 đ
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp điện từ Prima PH-73II
Bếp điện từ Prima PH-73II
Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G
Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G
Bếp gas âm kính Prima kết hợp điện từ PH-1G1E
Bếp gas âm kính Prima kết hợp điện từ PH-1G1E
Bếp gas âm kính Prima PH-2GT
Bếp gas âm kính Prima PH-2GT
Bếp gas âm kính Prima PH-2G
Bếp gas âm kính Prima PH-2G
Bếp gas âm kính Prima PH-3GCEB-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-3GCEB-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-2G-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-2G-IT
Máy hút khói Prima P9SS70-2M
Máy hút khói Prima P9SS70-2M
Máy hút khói Prima P2NSS70-2M
Máy hút khói Prima P2NSS70-2M
Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M
Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M
Máy hút khói Prima P4I90-1M
Máy hút khói Prima P4I90-1M
Máy hút khói Prima P6G60-1M
Máy hút khói Prima P6G60-1M
Máy hút khói Prima P8Br71-2M
Máy hút khói Prima P8Br71-2M
Máy hút khói Prima P9Bk60-2M
Máy hút khói Prima P9Bk60-2M
Máy hút khói Prima P9Bk70-2M
Máy hút khói Prima P9Bk70-2M
Máy hút khói Prima P5I90-1M
Máy hút khói Prima P5I90-1M
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)