Thương hiệu EFFEGI

Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-822

Giá công ty: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-318G2

Giá công ty: 4.700.000 đ
Giá bán: 3.760.000 đ

Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-200

Giá công ty: 3.400.000 đ
Giá bán: 2.720.000 đ

Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-201FFD

Giá công ty: 4.100.000 đ
Giá bán: 3.280.000 đ

Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-920

Giá công ty: 6.700.000 đ
Giá bán: 5.360.000 đ
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-822
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-822
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-318G2
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-318G2
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-200
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-200
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-201FFD
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-201FFD
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-920
Bếp gas âm kính EFFEGI ECT-920
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)