Chậu rửa chén đá nhân tạo Eurowin

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2011

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá bán: 3.600.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2012

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá bán: 3.600.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2013

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá bán: 2.850.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2014

Giá công ty: 4.600.000 đ
Giá bán: 3.450.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2009

Giá công ty: 2.200.000 đ
Giá bán: 1.650.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2010

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá bán: 2.850.000 đ

Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2004

Giá công ty: 3.450.000 đ
Giá bán: 2.587.500 đ
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2011
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2011
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2012
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2012
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2013
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2013
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2014
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2014
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2009
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2009
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2010
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2010
Chậu Rửa chén bằng đá Eurowin EU 2004
Chậu Rửa chén bằng  đá Eurowin EU 2004
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)