Thương hiệu HAFELE

Tủ rượu Hafele HW-G32A

Giá công ty: 25.900.000 đ
Giá bán: 20.720.000 đ

Tủ rượu Hafele HW-G45A

Giá công ty: 15.800.000 đ
Giá bán: 12.640.000 đ

Tủ lạnh Hafele SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB

Giá công ty: 63.500.000 đ
Giá bán: 50.800.000 đ

Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30S

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá bán: 5.040.000 đ

Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30G

Giá công ty: 8.100.000 đ
Giá bán: 6.480.000 đ

Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40S

Giá công ty: 6.400.000 đ
Giá bán: 5.120.000 đ

Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40G

Giá công ty: 8.300.000 đ
Giá bán: 6.640.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA

Giá công ty: 9.600.000 đ
Giá bán: 7.680.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 2.160.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.560.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.240.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.520.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO

Giá công ty: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 2.640.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO

Giá công ty: 1.500.000 đ
Giá bán: 1.200.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S

Giá công ty: 10.400.000 đ
Giá bán: 8.320.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.560.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.600.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá bán: 17.440.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S

Giá công ty: 12.300.000 đ
Giá bán: 9.840.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.200.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650

Giá công ty: 9.900.000 đ
Giá bán: 7.920.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650

Giá công ty: 8.600.000 đ
Giá bán: 6.880.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650

Giá công ty: 5.900.000 đ
Giá bán: 4.720.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650

Giá công ty: 5.700.000 đ
Giá bán: 4.560.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848

Giá công ty: 4.300.000 đ
Giá bán: 3.440.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá bán: 3.840.000 đ
Tủ rượu Hafele HW-G32A
Tủ rượu Hafele HW-G32A
Tủ rượu Hafele HW-G45A
Tủ rượu Hafele HW-G45A
Tủ lạnh Hafele SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB
Tủ lạnh Hafele SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30S
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30S
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30G
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M30G
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40S
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40S
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40G
Tủ lạnh MINI Hafele HF-M40G
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)