Thương hiệu Proxia

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8448R

Giá công ty: 7.500.000 đ
Giá bán: 5.625.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245AD

Giá công ty: 5.600.000 đ
Giá bán: 4.200.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R

Giá công ty: 9.200.000 đ
Giá bán: 6.900.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9645R

Giá công ty: 8.700.000 đ
Giá bán: 6.525.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR-10045AD

Giá công ty: 7.000.000 đ
Giá bán: 5.250.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245V

Giá công ty: 2.000.000 đ
Giá bán: 1.500.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8143D

Giá công ty: 1.700.000 đ
Giá bán: 1.275.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 7843

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.425.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8046

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.425.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8850V

Giá công ty: 2.600.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048D

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 10046

Giá công ty: 2.200.000 đ
Giá bán: 1.650.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 11050D

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 2.475.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá bán: 2.250.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050V

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá bán: 2.250.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050A

Giá công ty: 2.600.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 9244D

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 2.025.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048AS

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R

Giá công ty: 9.200.000 đ
Giá bán: 6.900.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8246

Giá công ty: 6.000.000 đ
Giá bán: 4.500.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8044

Giá công ty: 2.400.000 đ
Giá bán: 1.800.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8248

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.100.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245

Giá công ty: 2.600.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9047

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá bán: 3.000.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 9047

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá bán: 2.850.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 12048

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá bán: 2.850.000 đ

Chậu rửa chén inox Proxia PR 9848

Giá công ty: 3.600.000 đ
Giá bán: 2.700.000 đ
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8448R
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8448R
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245AD
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245AD
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9645R
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9645R
Chậu rửa chén inox Proxia PR-10045AD
Chậu rửa chén inox Proxia PR-10045AD
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8143D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8143D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 7843
Chậu rửa chén inox Proxia PR 7843
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8046
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8046
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8850V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8850V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10046
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10046
Chậu rửa chén inox Proxia PR 11050D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 11050D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050V
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050A
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12050A
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9244D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9244D
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048AS
Chậu rửa chén inox Proxia PR 10048AS
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D10245R
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8246
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8246
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8044
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8044
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8248
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8248
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245
Chậu rửa chén inox Proxia PR 8245
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9047
Chậu rửa chén inox Proxia PR-D9047
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9047
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9047
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12048
Chậu rửa chén inox Proxia PR 12048
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9848
Chậu rửa chén inox Proxia PR 9848
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)