Chậu rửa chén GIOVANI

Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM

Giá công ty: 5.300.000 đ
Giá bán: 4.240.000 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM

Giá công ty: 5.524.000 đ
Giá bán: 4.419.200 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM

Giá công ty: 11.316.000 đ
Giá bán: 9.052.800 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM

Giá công ty: 10.660.000 đ
Giá bán: 8.528.000 đ
Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)