Vòi rửa chén

Vòi rửa chén Faster FS 928

Giá công ty: 4.750.000 đ
Giá bán: 3.800.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 921W

Giá công ty: 4.750.000 đ
Giá bán: 3.800.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 921S

Giá công ty: 4.850.000 đ
Giá bán: 3.880.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 923

Giá công ty: 4.550.000 đ
Giá bán: 3.640.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Rolls 701S

Giá công ty: 720.000 đ
Giá bán: 648.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4216S

Giá công ty: 1.250.000 đ
Giá bán: 1.125.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4217S

Giá công ty: 1.720.000 đ
Giá bán: 1.548.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4215S

Giá công ty: 780.000 đ
Giá bán: 702.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4214S

Giá công ty: 1.350.000 đ
Giá bán: 1.215.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4211S

Giá công ty: 1.480.000 đ
Giá bán: 1.332.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4207S

Giá công ty: 700.000 đ
Giá bán: 630.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4213S

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.080.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4209S

Giá công ty: 1.660.000 đ
Giá bán: 1.494.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4201S

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4206S

Giá công ty: 800.000 đ
Giá bán: 720.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4208S

Giá công ty: 800.000 đ
Giá bán: 720.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4204S

Giá công ty: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.170.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4205S

Giá công ty: 1.460.000 đ
Giá bán: 1.314.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Rolls 720S

Giá công ty: 430.000 đ
Giá bán: 387.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Rolls 718S

Giá công ty: 600.000 đ
Giá bán: 540.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Inax SFV-302S

Giá công ty: 1.750.000 đ
Giá bán: 1.575.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA

Giá công ty: 9.600.000 đ
Giá bán: 7.680.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 2.160.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.560.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.240.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.520.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO

Giá công ty: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ
Vòi rửa chén Faster FS 928
Vòi rửa chén Faster FS 928
Vòi rửa chén Faster FS 921W
Vòi rửa chén Faster FS 921W
Vòi rửa chén Faster FS 921S
Vòi rửa chén Faster FS 921S
Vòi rửa chén Faster FS 923
Vòi rửa chén Faster FS 923
Vòi rửa chén lạnh Rolls 701S
Vòi rửa chén lạnh Rolls 701S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4216S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4216S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4217S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls-4217S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4215S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4215S
Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4214S
Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4214S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4211S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4211S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4207S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4207S
Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4213S
Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Rolls 4213S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4209S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4209S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4201S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4201S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4206S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4206S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4208S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4208S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4204S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4204S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4205S
Vòi rửa chén nóng lạnh Rolls 4205S
Vòi rửa chén lạnh Rolls 720S
Vòi rửa chén lạnh Rolls 720S
Vòi rửa chén lạnh Rolls 718S
Vòi rửa chén lạnh Rolls 718S
Vòi rửa chén nóng lạnh Inax SFV-302S
Vòi rửa chén nóng lạnh Inax SFV-302S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)