Máy hút khói Cata

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá bán: 3.200.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 70

Giá công ty: 9.200.000 đ
Giá bán: 7.360.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 60

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata DALIA WH -90

Giá công ty: 30.500.000 đ
Giá bán: 24.400.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 60 GLASS

Giá công ty: 14.000.000 đ
Giá bán: 11.200.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Z600 5P GLASS

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 700

Giá công ty: 14.000.000 đ
Giá bán: 11.200.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA 90

Giá công ty: 11.000.000 đ
Giá bán: 8.800.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 60

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.200.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 70

Giá công ty: 8.000.000 đ
Giá bán: 6.400.000 đ

Máy hút mùi đảo Cata Selene 90

Giá công ty: 27.000.000 đ
Giá bán: 21.600.000 đ

Máy hút mùi đảo Cata Melina WH 62

Giá công ty: 34.000.000 đ
Giá bán: 27.200.000 đ

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 60

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 2.640.000 đ

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70

Giá công ty: 3.700.000 đ
Giá bán: 2.960.000 đ

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 5260

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 2.640.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 90

Giá công ty: 8.200.000 đ
Giá bán: 6.560.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 90

Giá công ty: 11.600.000 đ
Giá bán: 9.280.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Gamma Glass 90

Giá công ty: 10.000.000 đ
Giá bán: 8.000.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Midas WH 90

Giá công ty: 9.800.000 đ
Giá bán: 7.840.000 đ

Máy hút mùi áp tường Cata Neblia 60 Inox

Giá công ty: 5.900.000 đ
Giá bán: 4.720.000 đ

Máy hút mùi âm tủ Cata GC DUAL WH45

Giá công ty: 12.500.000 đ
Giá bán: 10.000.000 đ
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90
Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 70
Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 70
Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 60
Máy hút mùi áp tường Cata GAMMA GLASS 60
Máy hút mùi áp tường Cata DALIA WH -90
Máy hút mùi áp tường Cata  DALIA WH -90
Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 60 GLASS
Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 60 GLASS
Máy hút mùi áp tường Cata Z600 5P GLASS
Máy hút mùi áp tường Cata Z600 5P GLASS
Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 700
Máy hút mùi áp tường Cata KYROS TC3V 700
Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA 90
Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA 90
Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 60
Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 60
Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 70
Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 70
Máy hút mùi đảo Cata Selene 90
Máy hút mùi đảo Cata Selene 90
Máy hút mùi đảo Cata Melina WH 62
Máy hút mùi đảo Cata Melina WH 62
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 60
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 60
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 5260
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 5260
Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 90
Máy hút mùi áp tường Cata C Glass 90
Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 90
Máy hút mùi áp tường Cata Clasica WH 90
Máy hút mùi áp tường Cata Gamma Glass 90
Máy hút mùi áp tường Cata Gamma Glass 90
Máy hút mùi áp tường Cata Midas WH 90
Máy hút mùi áp tường Cata Midas WH 90
Máy hút mùi áp tường Cata Neblia 60 Inox
Máy hút mùi áp tường Cata Neblia 60 Inox
Máy hút mùi âm tủ Cata GC DUAL WH45
Máy hút mùi âm tủ Cata GC DUAL WH45
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)