Lò nướng Cata

Lò nướng Cata CM 760 AS BK

Giá công ty: 11.000.000 đ
Giá bán: 8.800.000 đ

Lò nướng Cata CD 760 AS BK

Giá công ty: 11.050.000 đ
Giá bán: 8.840.000 đ

Lò nướng Cata ME 605

Giá công ty: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.400.000 đ

Lò nướng Cata HGR 110 AS BK

Giá công ty: 18.500.000 đ
Giá bán: 14.800.000 đ

Lò nướng Cata ME 611 DI

Giá công ty: 17.000.000 đ
Giá bán: 13.600.000 đ

Lò nướng Cata HGR 110 AS WH

Giá công ty: 22.000.000 đ
Giá bán: 17.600.000 đ

Lò nướng Cata LC 890 D BK

Giá công ty: 16.000.000 đ
Giá bán: 12.800.000 đ

Lò nướng Cata CDP 780 AS WH

Giá công ty: 16.500.000 đ
Giá bán: 13.200.000 đ

Lò nướng Cata LC 840 BK

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.200.000 đ
Lò nướng Cata CM 760 AS BK
Lò nướng Cata CM 760 AS BK
Lò nướng Cata CD 760 AS BK
Lò nướng Cata CD 760 AS BK
Lò nướng Cata ME 605
Lò nướng Cata ME 605
Lò nướng Cata HGR 110 AS BK
Lò nướng Cata HGR 110 AS BK
Lò nướng Cata ME 611 DI
Lò nướng Cata ME 611 DI
Lò nướng Cata HGR 110 AS WH
Lò nướng Cata HGR 110 AS WH
Lò nướng Cata LC 890 D BK
Lò nướng Cata LC 890 D BK
Lò nướng Cata CDP 780 AS WH
Lò nướng Cata CDP 780 AS WH
Lò nướng Cata LC 840 BK
Lò nướng Cata LC 840 BK
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)