Máy hút khói HAFELE

Máy hút khói âm tủ Hafele HH-DD G90A

Giá công ty: 52.100.000 đ
Giá bán: 41.680.000 đ

Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-MI40A

Giá công ty: 21.100.000 đ
Giá bán: 16.880.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80C

Giá công ty: 30.800.000 đ
Giá bán: 24.640.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80B

Giá công ty: 21.100.000 đ
Giá bán: 16.880.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80A

Giá công ty: 18.200.000 đ
Giá bán: 14.560.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-CB90A

Giá công ty: 9.700.000 đ
Giá bán: 7.760.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-IG90A

Giá công ty: 29.600.000 đ
Giá bán: 23.680.000 đ

Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-IS90A

Giá công ty: 26.000.000 đ
Giá bán: 20.800.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WG90A

Giá công ty: 15.800.000 đ
Giá bán: 12.640.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 11.040.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 11.040.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS70A

Giá công ty: 13.400.000 đ
Giá bán: 10.720.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS60A

Giá công ty: 13.200.000 đ
Giá bán: 10.560.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT90A

Giá công ty: 11.200.000 đ
Giá bán: 8.960.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT60A

Giá công ty: 10.800.000 đ
Giá bán: 8.640.000 đ

Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI90C

Giá công ty: 6.000.000 đ
Giá bán: 4.800.000 đ

Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI60C

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá bán: 4.160.000 đ

Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG90D

Giá công ty: 6.800.000 đ
Giá bán: 5.440.000 đ

Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG60D

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.640.000 đ

Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-BI70A

Giá công ty: 10.000.000 đ
Giá bán: 8.000.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI90B

Giá công ty: 5.100.000 đ
Giá bán: 4.080.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI70B

Giá công ty: 4.900.000 đ
Giá bán: 3.920.000 đ

Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI60B

Giá công ty: 4.600.000 đ
Giá bán: 3.680.000 đ
Máy hút khói âm tủ Hafele HH-DD G90A
Máy hút khói âm tủ Hafele HH-DD G90A
Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-MI40A
Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-MI40A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80C
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80C
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WVG80A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-CB90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-CB90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-IG90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-IG90A
Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-IS90A
Máy hút khói khử mùi đảo Hafele HH-IS90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WG90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WG90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS70A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS70A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS60A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIS60A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT90A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT60A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-WIT60A
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI90C
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI90C
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI60C
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TI60C
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG90D
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG90D
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG60D
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-TG60D
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-BI70A
Máy hút khói khử mùi âm tủ Hafele HH-BI70A
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI90B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI90B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI70B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI70B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI60B
Máy hút khói khử mùi Hafele HH-BI60B
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)