Sản phẩm Picenza

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044

Giá công ty: 1.550.000 đ
Giá bán: 1.395.000 đ

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044B

Giá công ty: 1.650.000 đ
Giá bán: 1.485.000 đ

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046B

Giá công ty: 1.700.000 đ
Giá bán: 1.530.000 đ

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245B

Giá công ty: 1.700.000 đ
Giá bán: 1.530.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH1

Giá công ty: 1.080.000 đ
Giá bán: 972.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH4

Giá công ty: 750.000 đ
Giá bán: 675.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH5

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.080.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH6

Giá công ty: 950.000 đ
Giá bán: 855.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH8

Giá công ty: 720.000 đ
Giá bán: 648.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH9

Giá công ty: 1.110.000 đ
Giá bán: 999.000 đ

Chậu rửa chén Picenza DH12

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.080.000 đ
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044B
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-8044B
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046B
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9046B
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245B
Chậu rửa chén cao cấp Picenza PZ9-9245B
Vòi rửa chén Picenza PZ61358
Vòi rửa chén Picenza PZ61358
Vòi rửa chén Picenza PZ90455-2
Vòi rửa chén Picenza PZ90455-2
Vòi rửa chén Picenza PZ90625
Vòi rửa chén Picenza PZ90625
Vòi rửa chén Picenza PZ90795
Vòi rửa chén Picenza PZ90795
Vòi rửa chén âm tường Picenza PZ90046
Vòi rửa chén âm tường Picenza PZ90046
Vòi rửa chén Picenza PZ61555
Vòi rửa chén Picenza PZ61555
Vòi rửa chén Picenza PZ90885
Vòi rửa chén Picenza PZ90885
Chậu rửa chén Picenza DH1
Chậu rửa chén Picenza DH1
Chậu rửa chén Picenza DH4
Chậu rửa chén Picenza DH4
Chậu rửa chén Picenza DH5
Chậu rửa chén Picenza DH5
Chậu rửa chén Picenza DH6
Chậu rửa chén Picenza DH6
Chậu rửa chén Picenza DH8
Chậu rửa chén Picenza DH8
Chậu rửa chén Picenza DH9
Chậu rửa chén Picenza DH9
Chậu rửa chén Picenza DH12
Chậu rửa chén Picenza DH12
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)