Thương hiệu KAFF

Máy hút khói KAFF KF-701I

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá bán: 3.132.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-70BI

Giá công ty: 4.480.000 đ
Giá bán: 4.032.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-703B

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá bán: 3.222.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-702B

Giá công ty: 3.280.000 đ
Giá bán: 2.952.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-70-I

Giá công ty: 4.120.000 đ
Giá bán: 3.708.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-GB901

Giá công ty: 8.760.000 đ
Giá bán: 7.884.000 đ

Bếp ga âm kính KAFF KF-312

Giá công ty: 5.120.000 đ
Giá bán: 4.096.000 đ

Bếp ga âm kính KAFF KF-218

Giá công ty: 6.230.000 đ
Giá bán: 4.984.000 đ

Bếp ga âm kính KAFF KF-228

Giá công ty: 4.540.000 đ
Giá bán: 3.632.000 đ

Bếp ga âm kính KAFF KF-212

Giá công ty: 4.880.000 đ
Giá bán: 3.904.000 đ

Bếp ga âm kính KAFF KF-321

Giá công ty: 3.970.000 đ
Giá bán: 3.176.000 đ
Máy hút khói KAFF KF-701I
Máy hút khói KAFF KF-701I
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-70-I
Máy hút khói KAFF KF-70-I
Máy hút khói KAFF KF-GB901
Máy hút khói KAFF KF-GB901
Bếp ga âm kính KAFF KF-312
Bếp ga âm kính KAFF KF-312
Bếp ga âm kính KAFF KF-218
Bếp ga âm kính KAFF KF-218
Bếp ga âm kính KAFF KF-228
Bếp ga âm kính KAFF KF-228
Bếp ga âm kính KAFF KF-212
Bếp ga âm kính KAFF KF-212
Bếp ga âm kính KAFF KF-321
Bếp ga âm kính KAFF KF-321
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)