Chậu rửa chén HAFELE

Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S

Giá công ty: 12.300.000 đ
Giá bán: 9.840.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.200.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650

Giá công ty: 9.900.000 đ
Giá bán: 7.920.000 đ

Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650

Giá công ty: 8.600.000 đ
Giá bán: 6.880.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650

Giá công ty: 5.900.000 đ
Giá bán: 4.720.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650

Giá công ty: 5.700.000 đ
Giá bán: 4.560.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848

Giá công ty: 4.300.000 đ
Giá bán: 3.440.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá bán: 3.840.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8745

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8749

Giá công ty: 8.600.000 đ
Giá bán: 6.880.000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S7744

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá bán: 4.960.000 đ
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 8S
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9
Chậu rửa chén đá Hafele Blancozia 9
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G11650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650
Chậu rửa chén đá Hafele Eros HS-G8650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S11650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650
Chậu rửa chén inox Hafele Rose HS-S8650
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S7848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848
Chậu rửa chén inox Hafele Torino HS-S11848
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8745
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8745
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8749
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S8749
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S7744
Chậu rửa chén inox Hafele Rhino HS-S7744
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)