Bếp Điện Từ ROMATEK

Bếp điện từ hồng ngoại Romatek RIH-105R

Giá công ty: 12.800.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp điện Hồng ngoại ROMATEK DT-400K

Giá công ty: 12.800.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek IC-400K

Giá công ty: 12.800.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE0753DK

Giá công ty: 14.500.000 đ
Giá bán: 12.325.000 đ

Bếp Từ Romatek IH-400K

Giá công ty: 12.800.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE821A7

Giá công ty: 15.800.000 đ
Giá bán: 13.430.000 đ

Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek ICS-400K

Giá công ty: 16.200.000 đ
Giá bán: 13.770.000 đ

Bếp từ, Hồng ngoại Romatek 2IC-400K

Giá công ty: 14.500.000 đ
Giá bán: 12.325.000 đ
Bếp điện từ hồng ngoại Romatek RIH-105R
Bếp điện từ hồng ngoại Romatek RIH-105R
Bếp điện Hồng ngoại ROMATEK DT-400K
Bếp điện Hồng ngoại ROMATEK DT-400K
Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek IC-400K
Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek  IC-400K
Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE0753DK
Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE0753DK
Bếp Từ Romatek IH-400K
Bếp Từ Romatek IH-400K
Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE821A7
Bếp hồng ngoại ROMATEK HBE821A7
Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek ICS-400K
Bếp Từ , Hồng ngoại Romatek  ICS-400K
Bếp từ, Hồng ngoại Romatek 2IC-400K
Bếp từ, Hồng ngoại Romatek 2IC-400K
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)