Máy rửa chén Capri

Máy rửa chén âm tủ Capri CR-439KT

Giá công ty: 36.880.000 đ
Giá bán: 27.660.000 đ

Máy rửa chén âm tủ Capri CR-608

Giá công ty: 18.280.000 đ
Giá bán: 13.710.000 đ

Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-608

Giá công ty: 18.280.000 đ
Giá bán: 13.710.000 đ

Máy rửa chén âm tủ Capri CR-68

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 12.660.000 đ

Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-68

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 12.660.000 đ
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-439KT
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-439KT
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-608
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-608
Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-608
Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-608
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-68
Máy rửa chén âm tủ Capri CR-68
Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-68
Máy rửa chén âm tủ Grasso GS-68
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)