Vòi rửa chén Luxta

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK 322

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá bán: 1.232.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324

Giá công ty: 1.390.000 đ
Giá bán: 1.181.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324V

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá bán: 1.232.500 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta Ln+ 311

Giá công ty: 880.000 đ
Giá bán: 748.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta Ln+ 312

Giá công ty: 750.000 đ
Giá bán: 637.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta Ln+321

Giá công ty: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.530.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3217

Giá công ty: 1.250.000 đ
Giá bán: 1.062.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3211

Giá công ty: 1.150.000 đ
Giá bán: 977.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.615.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215N xi mờ

Giá công ty: 2.250.000 đ
Giá bán: 1.912.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215G xi vàng

Giá công ty: 2.300.000 đ
Giá bán: 1.955.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3219

Giá công ty: 1.650.000 đ
Giá bán: 1.402.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3219X

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.615.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118KB

Giá công ty: 450.000 đ
Giá bán: 360.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118T3

Giá công ty: 360.000 đ
Giá bán: 306.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3103M

Giá công ty: 750.000 đ
Giá bán: 637.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3201

Giá công ty: 1.160.000 đ
Giá bán: 986.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203

Giá công ty: 760.000 đ
Giá bán: 646.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203B

Giá công ty: 870.000 đ
Giá bán: 739.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta 3201B

Giá công ty: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.105.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3204

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.360.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3205 W

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.360.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3206

Giá công ty: 990.000 đ
Giá bán: 841.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206V

Giá công ty: 1.050.000 đ
Giá bán: 892.500 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206X

Giá công ty: 1.070.000 đ
Giá bán: 909.500 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta L3103

Giá công ty: 510.000 đ
Giá bán: 433.500 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta L3104

Giá công ty: 700.000 đ
Giá bán: 595.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Luxta L3105

Giá công ty: 285.000 đ
Giá bán: 242.250 đ
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK 322
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK 322
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324V
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta LK324V
Vòi rửa chén lạnh Luxta Ln+ 311
Vòi rửa chén lạnh Luxta  Ln+ 311
Vòi rửa chén lạnh Luxta Ln+ 312
Vòi rửa chén lạnh Luxta Ln+ 312
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta Ln+321
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta Ln+321
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3217
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3217
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3211
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3211
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215N xi mờ
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215N xi mờ
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215G xi vàng
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3215G xi vàng
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3219
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3219
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3219X
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3219X
Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118KB
Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118KB
Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118T3
Vòi rửa chén lạnh Luxta L 3118T3
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3103M
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3103M
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3201
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3201
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203B
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3203B
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta 3201B
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta 3201B
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3204
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3204
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3205 W
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3205 W
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3206
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L 3206
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206V
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206V
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206X
Vòi rửa chén nóng lạnh Luxta L3206X
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3103
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3103
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3104
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3104
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3105
Vòi rửa chén lạnh Luxta L3105
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)