Lò nướng Malloca

Lò nướng Malloca MOV 575 ECO

Giá công ty: 11.000.000 đ
Giá bán: 9.350.000 đ

Lò nướng Malloca MOV 40CP

Giá công ty: 16.500.000 đ
Giá bán: 14.025.000 đ

Lò nướng âm tủ Malloca EB-5BC15

Giá công ty: 10.700.000 đ
Giá bán: 9.095.000 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-5C11

Giá công ty: 12.500.000 đ
Giá bán: 10.625.000 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB40-8C11

Giá công ty: 13.900.000 đ
Giá bán: 11.815.000 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC42

Giá công ty: 17.800.000 đ
Giá bán: 15.130.000 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11R

Giá công ty: 15.950.000 đ
Giá bán: 13.557.500 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC40

Giá công ty: 15.850.000 đ
Giá bán: 13.472.500 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11

Giá công ty: 16.170.000 đ
Giá bán: 13.744.500 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC36

Giá công ty: 17.350.000 đ
Giá bán: 14.747.500 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC15A

Giá công ty: 15.700.000 đ
Giá bán: 13.345.000 đ

Lò nướng điện âm tủ Malloca 8 chức năng EB-8B25

Giá công ty: 15.700.000 đ
Giá bán: 13.345.000 đ

Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV-65DA(Kính trắng)

Giá công ty: 19.140.000 đ
Giá bán: 16.269.000 đ

Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV - 65DA (kính đen)

Giá công ty: 19.140.000 đ
Giá bán: 16.269.000 đ

Lò nướng 10 chức năng Malloca MOV65-TG

Giá công ty: 18.700.000 đ
Giá bán: 15.895.000 đ
Lò nướng Malloca MOV 575 ECO
Lò nướng Malloca MOV 575 ECO
Lò nướng Malloca MOV 40CP
Lò nướng Malloca MOV 40CP
Lò nướng âm tủ Malloca EB-5BC15
Lò nướng âm tủ Malloca EB-5BC15
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-5C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-5C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB40-8C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB40-8C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC42
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC42
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11R
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11R
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC40
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC40
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8C11
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC36
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC36
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC15A
Lò nướng điện âm tủ Malloca EB-8BC15A
Lò nướng điện âm tủ Malloca 8 chức năng EB-8B25
Lò nướng điện âm tủ Malloca 8 chức năng EB-8B25
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV-65DA(Kính trắng)
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV-65DA(Kính trắng)
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV - 65DA (kính đen)
Lò nướng 9 chức năng Malloca  MOV - 65DA (kính đen)
Lò nướng 10 chức năng Malloca MOV65-TG
Lò nướng 10 chức năng Malloca MOV65-TG
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)