Máy hút khói ELICA

Máy hút khói ELICA 70CC Dynamique WHITE/F/70

Giá công ty: 33.400.000 đ
Giá bán: 31.730.000 đ

Máy hút khói Elica SWEET IVORY/F/85

Giá công ty: 19.500.000 đ
Giá bán: 18.525.000 đ

Máy hút khói Elica SURF CAP 2H IX/A/90

Giá công ty: 9.100.000 đ
Giá bán: 8.645.000 đ

Máy hút khói ELICA RIVER TC 2H IX/A/90

Giá công ty: 7.800.000 đ
Giá bán: 7.410.000 đ

Máy hút khói ELICA RAINBOW TC 2H IX/A/90

Giá công ty: 7.700.000 đ
Giá bán: 7.315.000 đ

Máy hút khói Elica ARCH 2H/IX/90

Giá công ty: 7.200.000 đ
Giá bán: 6.840.000 đ

Máy hút khói Elica SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78

Giá công ty: 40.700.000 đ
Giá bán: 38.665.000 đ

Máy hút khói Elica Concord 70 INOX

Giá công ty: 4.500.000 đ
Giá bán: 4.275.000 đ

Máy hút khói Elica Concord 60 INOX

Giá công ty: 4.200.000 đ
Giá bán: 3.990.000 đ

Máy hút khói Elica Elisummer 70 đen

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 3.135.000 đ

Máy hút khói Elica Concord 70 đen

Giá công ty: 4.200.000 đ
Giá bán: 3.990.000 đ

Máy hút khói Elica Concord 60 đen

Giá công ty: 3.900.000 đ
Giá bán: 3.705.000 đ
Máy hút khói ELICA 70CC Dynamique WHITE/F/70
Máy hút khói ELICA 70CC Dynamique WHITE/F/70
Máy hút khói Elica SWEET IVORY/F/85
Máy hút khói Elica SWEET IVORY/F/85
Máy hút khói Elica SURF CAP 2H IX/A/90
Máy hút khói Elica SURF CAP 2H IX/A/90
Máy hút khói ELICA RIVER TC 2H IX/A/90
Máy hút khói ELICA RIVER TC 2H IX/A/90
Máy hút khói ELICA RAINBOW TC 2H IX/A/90
Máy hút khói ELICA RAINBOW TC 2H IX/A/90
Máy hút khói Elica ARCH 2H/IX/90
Máy hút khói Elica ARCH 2H/IX/90
Máy hút khói Elica SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78
Máy hút khói Elica SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78
Máy hút khói Elica Concord 70 INOX
Máy hút khói Elica Concord 70 INOX
Máy hút khói Elica Concord 60 INOX
Máy hút khói Elica Concord 60 INOX
Máy hút khói Elica Elisummer 70 đen
Máy hút khói Elica Elisummer 70 đen
Máy hút khói Elica Concord 70 đen
Máy hút khói Elica Concord 70 đen
Máy hút khói Elica Concord 60 đen
Máy hút khói Elica Concord 60 đen
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)