Thương hiệu Giovani

Máy hút khói khử mùi Giovani G-686WGI

Giá công ty: 25.120.000 đ
Giá bán: 21.352.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani GH-9801SGI

Giá công ty: 14.325.000 đ
Giá bán: 12.176.250 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-9268G

Giá công ty: 14.680.000 đ
Giá bán: 12.478.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-705H

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá bán: 2.958.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-706H

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá bán: 3.043.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá bán: 2.958.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá bán: 3.043.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602S

Giá công ty: 3.880.000 đ
Giá bán: 3.298.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702S

Giá công ty: 3.980.000 đ
Giá bán: 3.383.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602M

Giá công ty: 3.280.000 đ
Giá bán: 2.788.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702M

Giá công ty: 3.380.000 đ
Giá bán: 2.873.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-211ET

Giá công ty: 19.800.000 đ
Giá bán: 16.830.000 đ

Bếp điện từ Giovani G-33T

Giá công ty: 26.800.000 đ
Giá bán: 22.780.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-313ET

Giá công ty: 26.800.000 đ
Giá bán: 22.780.000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G-22E

Giá công ty: 19.600.000 đ
Giá bán: 16.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-321ET

Giá công ty: 29.600.000 đ
Giá bán: 25.160.000 đ

Bếp điện từ kết hợp gas G-212IG

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 10.183.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại kết hợp gas G-323GET

Giá công ty: 22.800.000 đ
Giá bán: 19.380.000 đ

Bếp điện từ kết hợp gas G-343 GT

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá bán: 18.530.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-422ET

Giá công ty: 36.950.000 đ
Giá bán: 31.407.500 đ

Bếp điện từ Giovani G-44T

Giá công ty: 35.950.000 đ
Giá bán: 30.557.500 đ

Bếp điện từ Giovani G-22T

Giá công ty: 18.800.000 đ
Giá bán: 15.980.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-241ET

Giá công ty: 12.800.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp điện từ Giovani G-242T

Giá công ty: 11.800.000 đ
Giá bán: 10.030.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-251ET

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 8.381.000 đ

Bếp điện từ Giovani G-252T

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 8.381.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-261ET

Giá công ty: 19.670.000 đ
Giá bán: 16.719.500 đ

Bếp điện từ Giovani G-262T

Giá công ty: 18.590.000 đ
Giá bán: 15.801.500 đ
Máy hút khói khử mùi Giovani G-686WGI
Máy hút khói khử mùi Giovani G-686WGI
Máy hút khói khử mùi Giovani GH-9801SGI
Máy hút khói khử mùi Giovani GH-9801SGI
Máy hút khói khử mùi Giovani G-9268G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-9268G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-705H
Máy hút khói khử mùi Giovani G-705H
Máy hút khói khử mùi Giovani G-706H
Máy hút khói khử mùi Giovani G-706H
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602S
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602S
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702S
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702S
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602M
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 602M
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702M
Máy hút khói khử mùi Giovani Concord 702M
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-211ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-211ET
Bếp điện từ Giovani G-33T
Bếp điện từ Giovani G-33T
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-313ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-313ET
Bếp hồng ngoại Giovani G-22E
Bếp hồng ngoại Giovani G-22E
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-321ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-321ET
Bếp điện từ kết hợp gas G-212IG
Bếp điện từ kết hợp gas G-212IG
Bếp điện từ hồng ngoại kết hợp gas G-323GET
Bếp điện từ hồng ngoại kết hợp gas G-323GET
Bếp điện từ kết hợp gas G-343 GT
Bếp điện từ kết hợp gas G-343 GT
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-422ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-422ET
Bếp điện từ Giovani G-44T
Bếp điện từ Giovani G-44T
Bếp điện từ Giovani G-22T
Bếp điện từ Giovani G-22T
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-241ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-241ET
Bếp điện từ Giovani G-242T
Bếp điện từ Giovani G-242T
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-251ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-251ET
Bếp điện từ Giovani G-252T
Bếp điện từ Giovani G-252T
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-261ET
Bếp điện từ hồng ngoại Giovani G-261ET
Bếp điện từ Giovani G-262T
Bếp điện từ Giovani G-262T
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)