Bếp điện từ TAKA

Bếp điện từ Taka I2ND

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá bán: 10.360.000 đ

Bếp điện từ Taka I2EU

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 11.816.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka R2A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B

Giá công ty: 7.580.000 đ
Giá bán: 5.306.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B

Giá công ty: 11.680.000 đ
Giá bán: 8.176.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C

Giá công ty: 9.560.000 đ
Giá bán: 6.692.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-102C2

Giá công ty: Liên hệ

Bếp điện từ Taka I2B2

Giá công ty: 7.580.000 đ
Giá bán: 5.306.000 đ

Bếp điện từ Taka I1A1

Giá công ty: 14.380.000 đ
Giá bán: 10.066.000 đ

Bếp điện từ Taka I1B1

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá bán: 5.936.000 đ

Bếp điện từ Taka I2A1

Giá công ty: 13.580.000 đ
Giá bán: 9.506.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B

Giá công ty: 11.200.000 đ
Giá bán: 7.840.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A

Giá công ty: 16.800.000 đ
Giá bán: 11.760.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 8.386.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 8.386.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 6.902.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1

Giá công ty: 14.680.000 đ
Giá bán: 10.276.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 6.902.000 đ

Bếp Hồng ngoại Taka TK-DQ02A

Giá công ty: 4.950.000 đ
Giá bán: 3.465.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02B

Giá công ty: 9.900.000 đ
Giá bán: 6.930.000 đ

Bếp điện Từ TAKA TK-IR03A

Giá công ty: 16.600.000 đ
Giá bán: 11.620.000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02A

Giá công ty: 13.600.000 đ
Giá bán: 9.520.000 đ

Bếp Hồng Ngoại Taka TK-R02A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ

Bếp điện từ TAKA TK-I02A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ
Bếp điện từ Taka I2ND
Bếp điện từ Taka I2ND
Bếp điện từ Taka I2EU
Bếp điện từ Taka I2EU
Bếp hồng ngoại Taka R2A
Bếp hồng ngoại Taka R2A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C
Bếp điện từ Taka TK-102C2
Bếp điện từ Taka TK-102C2
Bếp điện từ Taka I2B2
Bếp điện từ Taka I2B2
Bếp điện từ Taka I1A1
Bếp điện từ Taka I1A1
Bếp điện từ Taka I1B1
Bếp điện từ Taka I1B1
Bếp điện từ Taka I2A1
Bếp điện từ Taka I2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C
Bếp Hồng ngoại Taka TK-DQ02A
Bếp Hồng ngoại Taka TK-DQ02A
Bếp điện từ Taka TK-IR02B
Bếp điện từ Taka TK-IR02B
Bếp điện Từ TAKA TK-IR03A
Bếp điện Từ TAKA TK-IR03A
Bếp điện từ Taka TK-IR02A
Bếp điện từ Taka TK-IR02A
Bếp Hồng Ngoại Taka TK-R02A
Bếp Hồng Ngoại Taka TK-R02A
Bếp điện từ TAKA TK-I02A
Bếp điện từ TAKA TK-I02A
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)