Bếp điện từ FASTER

Bếp điện từ Faster FS-3SE

Giá công ty: 20.800.000 đ
Giá bán: 15.600.000 đ

Bếp điện từ Faster FS-2SE

Giá công ty: 17.900.000 đ
Giá bán: 13.425.000 đ

Bếp điện từ Faster FS-2S

Giá công ty: 17.200.000 đ
Giá bán: 12.900.000 đ

Bếp điện hồng ngoại Faster FS-2E

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá bán: 7.492.500 đ

Bếp từ Faster FS-2C

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá bán: 7.492.500 đ

Bếp điện từ Faster FS-2CE

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá bán: 7.492.500 đ

Bếp điện hồng ngoại Faster FS-118E

Giá công ty: 2.450.000 đ
Giá bán: 1.837.500 đ

Bếp điện hồng ngoại Faster FS-218E

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.212.500 đ
Bếp điện từ Faster FS-3SE
Bếp điện từ Faster FS-3SE
Bếp điện từ Faster FS-2SE
Bếp điện từ Faster FS-2SE
Bếp điện từ Faster FS-2S
Bếp điện từ Faster FS-2S
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-2E
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-2E
Bếp từ Faster FS-2C
Bếp từ Faster FS-2C
Bếp điện từ Faster FS-2CE
Bếp điện từ Faster FS-2CE
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-118E
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-118E
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-218E
Bếp điện hồng ngoại Faster FS-218E
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)