Máy hút khói FERROLI

Máy hút mùi Ferroli HC703M

Giá công ty: 6.900.000 đ
Giá bán: 6.210.000 đ

Máy hút mùi Ferroli HC703S

Giá công ty: 8.900.000 đ
Giá bán: 8.010.000 đ

Máy hút mùi Ferroli HT700D

Giá công ty: 7.900.000 đ
Giá bán: 7.110.000 đ

Máy hút mùi Ferroli HT700S

Giá công ty: 7.900.000 đ
Giá bán: 7.110.000 đ

Máy hút mùi Ferroli HT702D

Giá công ty: 8.900.000 đ
Giá bán: 8.010.000 đ

Máy hút khử mùi Ferroli HI903A

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 11.610.000 đ

Máy hút mùi Ferroli HC73DS

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 8.550.000 đ
Máy hút mùi Ferroli HC703M
Máy hút mùi Ferroli HC703M
Máy hút mùi Ferroli HC703S
Máy hút mùi Ferroli HC703S
Máy hút mùi Ferroli HT700D
Máy hút mùi Ferroli HT700D
Máy hút mùi Ferroli HT700S
Máy hút mùi Ferroli HT700S
Máy hút mùi Ferroli HT702D
Máy hút mùi Ferroli HT702D
Máy hút khử mùi Ferroli HI903A
Máy hút khử mùi Ferroli HI903A
Máy hút mùi Ferroli HC73DS
Máy hút mùi Ferroli HC73DS
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)