Vòi rửa chén HAFELE

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA

Giá công ty: 9.600.000 đ
Giá bán: 7.680.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 2.160.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.560.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.240.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá bán: 2.400.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.520.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO

Giá công ty: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.440.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá bán: 2.640.000 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO

Giá công ty: 1.500.000 đ
Giá bán: 1.200.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S

Giá công ty: 10.400.000 đ
Giá bán: 8.320.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.560.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.600.000 đ

Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá bán: 17.440.000 đ
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele MILAN
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMILA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele BLANCOMIDA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele LUCA
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele DIEGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele ANTONIO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele TANGO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO
Vòi rửa chén nóng lạnh Hafele MATTEO
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancolinus-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele Blancomida
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele BELLA-S
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM
Vòi rửa chén Nóng lạnh Hafele FREEDOM
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)