Thương hiệu Cata

Vòi rửa chén Cata CMA

Giá công ty: 2.893.000 đ
Giá bán: 2.314.400 đ

Vòi rửa chén Cata CBA

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.280.000 đ

Vòi rửa chén Cata CBB

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 960.000 đ

Vòi rửa chén Cata CME

Giá công ty: 2.600.000 đ
Giá bán: 2.080.000 đ

Vòi rửa chén Cata CDA

Giá công ty: 5.300.000 đ
Giá bán: 4.240.000 đ

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá bán: 3.200.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH

Giá công ty: 16.500.000 đ
Giá bán: 13.200.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 25 D

Giá công ty: 10.120.000 đ
Giá bán: 8.096.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 20 D

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Lò vi sóng Cata FS 20 WH

Giá công ty: 4.200.000 đ
Giá bán: 3.360.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 32 DC

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 10.800.000 đ

Lò vi sóng MC 28 D BK

Giá công ty: 12.000.000 đ
Giá bán: 9.600.000 đ

Bếp điện từ Cata IB 603 BK

Giá công ty: 18.200.000 đ
Giá bán: 15.470.000 đ

Bếp điện từ Cata IB 302 BK

Giá công ty: 10.000.000 đ
Giá bán: 8.500.000 đ

Bếp điện từ Cata IB 2 PLUS BK

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.775.000 đ

Bếp điện từ Cata GIGA 600 BK

Giá công ty: 27.500.000 đ
Giá bán: 23.375.000 đ

Bếp điện từ Cata IB 603 WH

Giá công ty: 19.200.000 đ
Giá bán: 16.320.000 đ

Bếp điện từ Cata IB 772

Giá công ty: 16.500.000 đ
Giá bán: 14.025.000 đ

Bếp điện từ Cata ISB 603 WH

Giá công ty: 19.500.000 đ
Giá bán: 16.575.000 đ

Bếp điện từ Cata GIGA 750 BK

Giá công ty: 46.000.000 đ
Giá bán: 39.100.000 đ

Bếp điện từ Cata ISB 603 BK

Giá công ty: 17.000.000 đ
Giá bán: 14.450.000 đ

Bếp điện Cata T 604 A

Giá công ty: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.925.000 đ

Bếp điện Cata TD 302

Giá công ty: 7.700.000 đ
Giá bán: 6.545.000 đ

Bếp điện Cata TT 603

Giá công ty: 11.500.000 đ
Giá bán: 9.775.000 đ

Bếp điện Cata 604 HVI S-M

Giá công ty: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.925.000 đ

Bếp điện Cata TCD 772

Giá công ty: 11.000.000 đ
Giá bán: 9.350.000 đ

Bếp điện từ IT 773

Giá công ty: 15.150.000 đ
Giá bán: 12.877.500 đ

Lò nướng Cata CM 760 AS BK

Giá công ty: 11.000.000 đ
Giá bán: 8.800.000 đ
Vòi rửa chén Cata CMA
Vòi rửa chén Cata CMA
Vòi rửa chén Cata CBA
Vòi rửa chén Cata CBA
Vòi rửa chén Cata CBB
Vòi rửa chén Cata CBB
Vòi rửa chén Cata CME
Vòi rửa chén Cata CME
Vòi rửa chén Cata CDA
Vòi rửa chén Cata CDA
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90
Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH
Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH
Lò vi sóng Cata MC 25 D
Lò vi sóng Cata MC 25 D
Lò vi sóng Cata MC 20 D
Lò vi sóng Cata MC 20 D
Lò vi sóng Cata FS 20 WH
Lò vi sóng Cata FS 20 WH
Lò vi sóng Cata MC 32 DC
Lò vi sóng Cata MC 32 DC
Lò vi sóng MC 28 D BK
Lò vi sóng MC 28 D BK
Bếp điện từ Cata IB 603 BK
Bếp điện từ Cata IB 603 BK
Bếp điện từ Cata IB 302 BK
Bếp điện từ Cata IB 302 BK
Bếp điện từ Cata IB 2 PLUS BK
Bếp điện từ Cata IB 2 PLUS BK
Bếp điện từ Cata GIGA 600 BK
Bếp điện từ Cata GIGA 600 BK
Bếp điện từ Cata IB 603 WH
Bếp điện từ Cata IB 603 WH
Bếp điện từ Cata IB 772
Bếp điện từ Cata IB 772
Bếp điện từ Cata ISB 603 WH
Bếp điện từ Cata ISB 603 WH
Bếp điện từ Cata GIGA 750 BK
Bếp điện từ Cata GIGA 750 BK
Bếp điện từ Cata ISB 603 BK
Bếp điện từ Cata ISB 603 BK
Bếp điện Cata T 604 A
Bếp điện Cata T 604 A
Bếp điện Cata TD 302
Bếp điện Cata TD 302
Bếp điện Cata TT 603
Bếp điện Cata TT 603
Bếp điện Cata 604 HVI S-M
Bếp điện Cata 604 HVI S-M
Bếp điện Cata TCD 772
Bếp điện Cata TCD 772
Bếp điện từ IT 773
Bếp điện từ IT 773
Lò nướng Cata CM 760 AS BK
Lò nướng Cata CM 760 AS BK
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)