Thương hiệu Giovani

Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-202DS

Giá công ty: 4.713.000 đ
Giá bán: 3.770.400 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-101DS

Giá công ty: 3.728.000 đ
Giá bán: 2.982.400 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-302DS

Giá công ty: 3.848.000 đ
Giá bán: 3.078.400 đ

Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-102DS

Giá công ty: 2.672.000 đ
Giá bán: 2.137.600 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM

Giá công ty: 5.300.000 đ
Giá bán: 4.240.000 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM

Giá công ty: 5.524.000 đ
Giá bán: 4.419.200 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM

Giá công ty: 11.316.000 đ
Giá bán: 9.052.800 đ

Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM

Giá công ty: 10.660.000 đ
Giá bán: 8.528.000 đ

Máy sấy chén Giovani G-802S

Giá công ty: 6.929.000 đ
Giá bán: 5.543.200 đ

Máy rửa chén Giovani G-DWF361D

Giá công ty: 22.800.000 đ
Giá bán: 18.240.000 đ

Máy rửa chén Giovani G-DWF361S

Giá công ty: 19.800.000 đ
Giá bán: 15.840.000 đ

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035S

Giá công ty: 16.510.000 đ
Giá bán: 14.033.500 đ

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035B

Giá công ty: 15.510.000 đ
Giá bán: 13.183.500 đ

Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356S

Giá công ty: 23.400.000 đ
Giá bán: 19.890.000 đ

Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356B

Giá công ty: 22.400.000 đ
Giá bán: 19.040.000 đ

Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535S

Giá công ty: 16.460.000 đ
Giá bán: 13.991.000 đ

Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535B

Giá công ty: 15.460.000 đ
Giá bán: 13.141.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-715WG

Giá công ty: 21.820.000 đ
Giá bán: 18.547.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-915WG

Giá công ty: 22.320.000 đ
Giá bán: 18.972.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-725BG

Giá công ty: 21.820.000 đ
Giá bán: 18.547.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-925BG

Giá công ty: 22.320.000 đ
Giá bán: 18.972.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-9430RST

Giá công ty: 7.980.000 đ
Giá bán: 6.783.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-70G

Giá công ty: 7.450.000 đ
Giá bán: 6.332.500 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-90G

Giá công ty: 7.850.000 đ
Giá bán: 6.672.500 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-7304RS

Giá công ty: 7.920.000 đ
Giá bán: 6.732.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-7430RST

Giá công ty: 7.680.000 đ
Giá bán: 6.528.000 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-2430M

Giá công ty: 6.250.000 đ
Giá bán: 5.312.500 đ

Máy hút khói khử mùi Giovani G-2304H

Giá công ty: 6.980.000 đ
Giá bán: 5.933.000 đ
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-202DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-202DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-101DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-101DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-302DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-302DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-102DS
Vòi rửa chén nóng lạnh Giovani GF-102DS
Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8245 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8448 PM
Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-8548 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM
Chậu rửa chén Giovani GS-10050 HM
Máy sấy chén Giovani G-802S
Máy sấy chén Giovani G-802S
Máy rửa chén Giovani G-DWF361D
Máy rửa chén Giovani G-DWF361D
Máy rửa chén Giovani G-DWF361S
Máy rửa chén Giovani G-DWF361S
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035S
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035S
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035B
Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ Giovani GM-1035B
Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356S
Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356S
Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356B
Lò nướng âm tủ Giovani GO-1356B
Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535S
Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535S
Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535B
Lò hấp âm tủ Giovani GS-1535B
Máy hút khói khử mùi Giovani G-715WG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-715WG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-915WG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-915WG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-725BG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-725BG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-925BG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-925BG
Máy hút khói khử mùi Giovani G-9430RST
Máy hút khói khử mùi Giovani G-9430RST
Máy hút khói khử mùi Giovani G-70G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-70G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-90G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-90G
Máy hút khói khử mùi Giovani G-7304RS
Máy hút khói khử mùi Giovani G-7304RS
Máy hút khói khử mùi Giovani G-7430RST
Máy hút khói khử mùi Giovani G-7430RST
Máy hút khói khử mùi Giovani G-2430M
Máy hút khói khử mùi Giovani G-2430M
Máy hút khói khử mùi Giovani G-2304H
Máy hút khói khử mùi Giovani G-2304H
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)