Bếp để bàn KIWA

Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES

Giá công ty: 550.000 đ
Giá bán: 544.500 đ

Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI

Giá công ty: 1.165.000 đ
Giá bán: 1.153.350 đ

Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP

Giá công ty: 760.000 đ
Giá bán: 752.400 đ

Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G

Giá công ty: 880.000 đ
Giá bán: 871.200 đ
Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES
Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES
Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI
Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI
Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP
Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP
Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G
Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)