Bếp điện từ HAFELE

Bếp điện từ Hafele HC-I773B

Giá công ty: 24.000.000 đ
Giá bán: 19.200.000 đ

Bếp điện từ Hafele HC-I772A

Giá công ty: 21.000.000 đ
Giá bán: 16.800.000 đ

Bếp điện từ Hafele HC-I603B

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá bán: 17.440.000 đ

Bếp điện từ Hafele HC- I604A

Giá công ty: 25.800.000 đ
Giá bán: 20.640.000 đ

Bếp điện từ Hafele HC-I302B

Giá công ty: 13.600.000 đ
Giá bán: 10.880.000 đ

Bếp hồng ngoại Hafele HC-R772A

Giá công ty: 12.300.000 đ
Giá bán: 9.840.000 đ

Bếp hồng ngoại Hafele HC-R603B

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá bán: 11.840.000 đ

Bếp hồng ngoại Hafele HC-R604A

Giá công ty: 17.600.000 đ
Giá bán: 14.080.000 đ

Bếp hồng ngoại Hafele HC-R302A

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.600.000 đ

Bếp điện từ Hafele HC-M773A

Giá công ty: 28.600.000 đ
Giá bán: 22.880.000 đ
Bếp điện từ Hafele HC-I773B
Bếp điện từ Hafele HC-I773B
Bếp điện từ Hafele HC-I772A
Bếp điện từ Hafele HC-I772A
Bếp điện từ Hafele HC-I603B
Bếp điện từ Hafele HC-I603B
Bếp điện từ Hafele HC- I604A
Bếp điện từ Hafele HC- I604A
Bếp điện từ Hafele HC-I302B
Bếp điện từ Hafele HC-I302B
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R772A
Bếp hồng ngoại  Hafele HC-R772A
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R603B
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R603B
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R604A
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R604A
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R302A
Bếp hồng ngoại Hafele HC-R302A
Bếp điện từ Hafele HC-M773A
Bếp điện từ Hafele HC-M773A
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)