Máy sấy chén

Máy sấy chén Giovani G-802S

Giá công ty: 6.929.000 đ
Giá bán: 5.543.200 đ

Máy sấy chén Capri CR-907KT

Giá công ty: 6.280.000 đ
Giá bán: 4.710.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-908KT

Giá công ty: 8.880.000 đ
Giá bán: 6.660.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-909KT

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá bán: 7.260.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-606

Giá công ty: 12.680.000 đ
Giá bán: 9.510.000 đ

Máy sấy chén Canzy CZ 606

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá bán: 6.776.000 đ

Máy sấy chén CZ 46FB

Giá công ty: 5.880.000 đ
Giá bán: 4.116.000 đ

Máy sấy chén CZ 86 RB

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Máy sấy chén CZ 68SR

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E

Giá công ty: 12.400.000 đ
Giá bán: 10.292.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ

Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C

Giá công ty: 6.900.000 đ
Giá bán: 5.727.000 đ

Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A

Giá công ty: 7.800.000 đ
Giá bán: 6.474.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ

Máy sấy chén Sevilla SV-B338

Giá công ty: 6.880.000 đ
Giá bán: 5.504.000 đ

Máy sấy chén Sevilla SV-B448

Giá công ty: 7.880.000 đ
Giá bán: 6.304.000 đ

Máy sấy chén Sevilla SV-B138

Giá công ty: 9.880.000 đ
Giá bán: 7.904.000 đ

Máy sấy chén Sevilla SV-B238

Giá công ty: 9.880.000 đ
Giá bán: 7.904.000 đ

Máy sấy chén Sakura Q-9560XL

Giá công ty: 6.750.000 đ
Giá bán: 6.075.000 đ

Máy sấy chén Sakura Q-9560

Giá công ty: 6.550.000 đ
Giá bán: 5.895.000 đ

Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS

Giá công ty: 11.190.000 đ
Giá bán: 11.078.100 đ
Máy sấy chén Giovani G-802S
Máy sấy chén Giovani G-802S
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-606
Máy sấy chén Capri CR-606
Máy sấy chén Canzy CZ 606
Máy sấy chén Canzy CZ 606
Máy sấy chén CZ 46FB
Máy sấy chén CZ 46FB
Máy sấy chén CZ 86 RB
Máy sấy chén CZ 86 RB
Máy sấy chén CZ 68SR
Máy sấy chén CZ 68SR
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B
Máy sấy chén Sevilla SV-B338
Máy sấy chén Sevilla SV-B338
Máy sấy chén Sevilla SV-B448
Máy sấy chén Sevilla SV-B448
Máy sấy chén Sevilla SV-B138
Máy sấy chén Sevilla SV-B138
Máy sấy chén Sevilla SV-B238
Máy sấy chén Sevilla SV-B238
Máy sấy chén Sakura Q-9560XL
Máy sấy chén Sakura Q-9560XL
Máy sấy chén Sakura Q-9560
Máy sấy chén Sakura Q-9560
Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS
Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)