Máy hút khói Prima

Máy hút khói Prima P9SS70-2M

Giá công ty: 3.960.000 đ
Giá bán: 3.168.000 đ

Máy hút khói Prima P2NSS70-2M

Giá công ty: 8.635.000 đ
Giá bán: 6.908.000 đ

Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M

Giá công ty: 3.025.000 đ
Giá bán: 2.420.000 đ

Máy hút khói Prima P4I90-1M

Giá công ty: 7.645.000 đ
Giá bán: 6.116.000 đ

Máy hút khói Prima P6G60-1M

Giá công ty: 9.616.000 đ
Giá bán: 7.692.800 đ

Máy hút khói Prima P8Br71-2M

Giá công ty: 4.125.000 đ
Giá bán: 3.300.000 đ

Máy hút khói Prima P9Bk60-2M

Giá công ty: 2.970.000 đ
Giá bán: 2.376.000 đ

Máy hút khói Prima P9Bk70-2M

Giá công ty: 3.410.000 đ
Giá bán: 2.728.000 đ

Máy hút khói Prima P5I90-1M

Giá công ty: 7.100.000 đ
Giá bán: 5.680.000 đ
Máy hút khói Prima P9SS70-2M
Máy hút khói Prima P9SS70-2M
Máy hút khói Prima P2NSS70-2M
Máy hút khói Prima P2NSS70-2M
Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M
Máy hút khói Prima Belluno BEL-2M
Máy hút khói Prima P4I90-1M
Máy hút khói Prima P4I90-1M
Máy hút khói Prima P6G60-1M
Máy hút khói Prima P6G60-1M
Máy hút khói Prima P8Br71-2M
Máy hút khói Prima P8Br71-2M
Máy hút khói Prima P9Bk60-2M
Máy hút khói Prima P9Bk60-2M
Máy hút khói Prima P9Bk70-2M
Máy hút khói Prima P9Bk70-2M
Máy hút khói Prima P5I90-1M
Máy hút khói Prima P5I90-1M
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)