Lò vi sóng Cata

Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH

Giá công ty: 16.500.000 đ
Giá bán: 13.200.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 25 D

Giá công ty: 10.120.000 đ
Giá bán: 8.096.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 20 D

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Lò vi sóng Cata FS 20 WH

Giá công ty: 4.200.000 đ
Giá bán: 3.360.000 đ

Lò vi sóng Cata MC 32 DC

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 10.800.000 đ

Lò vi sóng MC 28 D BK

Giá công ty: 12.000.000 đ
Giá bán: 9.600.000 đ
Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH
Lò vi sóng Cata MC 25GTC WH
Lò vi sóng Cata MC 25 D
Lò vi sóng Cata MC 25 D
Lò vi sóng Cata MC 20 D
Lò vi sóng Cata MC 20 D
Lò vi sóng Cata FS 20 WH
Lò vi sóng Cata FS 20 WH
Lò vi sóng Cata MC 32 DC
Lò vi sóng Cata MC 32 DC
Lò vi sóng MC 28 D BK
Lò vi sóng MC 28 D BK
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)