Chậu rửa chén Teka

Chậu rửa chén Teka ISINK 95 DX

Giá công ty: 22.649.000 đ
Giá bán: 20.384.100 đ

Chậu rửa chén Teka Frame 2B 1/2D

Giá công ty: 22.649.000 đ
Giá bán: 20.384.100 đ

Chậu rửa chén Teka Premium 2B

Giá công ty: 7.249.000 đ
Giá bán: 6.524.100 đ

Chậu rửa chén Teka Premium 2B 1D

Giá công ty: 8.789.000 đ
Giá bán: 7.910.100 đ

Chậu rửa chén Teka Stage 80P 2B 1D

Giá công ty: 12.089.000 đ
Giá bán: 10.880.100 đ

Chậu rửa chén Teka Stage 2B

Giá công ty: 7.249.000 đ
Giá bán: 6.524.100 đ

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D GT

Giá công ty: 15.169.000 đ
Giá bán: 13.652.100 đ

Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 90 GT

Giá công ty: 14.949.000 đ
Giá bán: 13.454.100 đ
Chậu rửa chén Teka ISINK 95 DX
Chậu rửa chén Teka ISINK 95 DX
Chậu rửa chén Teka Frame 2B 1/2D
Chậu rửa chén Teka Frame 2B 1/2D
Chậu rửa chén Teka Premium 2B
Chậu rửa chén Teka Premium 2B
Chậu rửa chén Teka Premium 2B 1D
Chậu rửa chén Teka Premium 2B 1D
Chậu rửa chén Teka Stage 80P 2B 1D
Chậu rửa chén Teka Stage 80P 2B 1D
Chậu rửa chén Teka Stage 2B
Chậu rửa chén Teka Stage 2B
Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D GT
Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 2B 1D GT
Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 90 GT
Chậu rửa chén Teka UNIVERSO 90 GT
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)