Bếp dương SAKURA

demo product

Giá công ty: Liên hệ

Bếp gas Sakura SG-5510E-S

Giá công ty: 4.100.000 đ
Giá bán: 3.690.000 đ

Bếp gas Sakura SA-790G(IN)

Giá công ty: 1.590.000 đ
Giá bán: 1.431.000 đ

Bếp gas Sakura SA-690G(IN)

Giá công ty: 1.590.000 đ
Giá bán: 1.431.000 đ

Bếp ga để bàn Sakura PA-999JP

Giá công ty: 1.150.000 đ
Giá bán: 1.035.000 đ

Bếp gas Sakura UFO-2000F

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.080.000 đ

Bếp gas Sakura SA-7G(IN)

Giá công ty: 1.390.000 đ
Giá bán: 1.251.000 đ

Bếp đơn SA-300G

Giá công ty: Liên hệ

Bếp gas Sakura SA-650G

Giá công ty: Liên hệ

Bếp gas đơn Sakura SA-350S

Giá công ty: Liên hệ

Bếp gas Sakura SA-ANFA

Giá công ty: 850.000 đ
Giá bán: 765.000 đ

Bếp gas Sakura SA-650E

Giá công ty: 640.000 đ
Giá bán: 576.000 đ

Bếp gas Sakura SA-650S

Giá công ty: 660.000 đ
Giá bán: 594.000 đ

Bếp gas Sakura SA-NOVA

Giá công ty: 800.000 đ
Giá bán: 720.000 đ

Bếp gas Sakura SA-640AS

Giá công ty: 780.000 đ
Giá bán: 702.000 đ

Bếp ga để bàn SAKURA SA-742AS

Giá công ty: 835.000 đ
Giá bán: 751.500 đ

Bếp ga sakura SA-732S

Giá công ty: 835.000 đ
Giá bán: 751.500 đ

Bếp gas Sakura SA-750SH

Giá công ty: 885.000 đ
Giá bán: 796.500 đ

Bếp gas Sakura SA-610G

Giá công ty: 890.000 đ
Giá bán: 801.000 đ

Bếp gas Sakura UFO-2000

Giá công ty: 975.000 đ
Giá bán: 877.500 đ

Bếp gas Sakura SA-690GB

Giá công ty: 965.000 đ
Giá bán: 868.500 đ

Bếp gas Sakura SA-692SG

Giá công ty: 915.000 đ
Giá bán: 823.500 đ

Bếp gas Sakura SA-690GH

Giá công ty: 1.040.000 đ
Giá bán: 936.000 đ

Bếp gas Sakura SA-742F

Giá công ty: 1.065.000 đ
Giá bán: 958.500 đ

Bếp gas Sakura SA-7G

Giá công ty: 1.100.000 đ
Giá bán: 990.000 đ
demo product
demo product
Bếp gas Sakura SG-5510E-S
Bếp gas Sakura SG-5510E-S
Bếp gas Sakura SA-790G(IN)
Bếp gas Sakura SA-790G(IN)
Bếp gas Sakura SA-690G(IN)
Bếp gas Sakura SA-690G(IN)
Bếp ga để bàn Sakura PA-999JP
Bếp ga để bàn Sakura PA-999JP
Bếp gas Sakura UFO-2000F
Bếp gas Sakura UFO-2000F
Bếp gas Sakura SA-7G(IN)
Bếp gas Sakura SA-7G(IN)
Bếp đơn SA-300G
Bếp đơn SA-300G
Bếp gas Sakura SA-650G
Bếp gas Sakura SA-650G
Bếp gas đơn Sakura SA-350S
Bếp gas đơn Sakura SA-350S
Bếp gas Sakura SA-ANFA
Bếp gas Sakura SA-ANFA
Bếp gas Sakura SA-650E
Bếp gas Sakura SA-650E
Bếp gas Sakura SA-650S
Bếp gas Sakura SA-650S
Bếp gas Sakura SA-NOVA
Bếp gas Sakura SA-NOVA
Bếp gas Sakura SA-640AS
Bếp gas Sakura SA-640AS
Bếp ga để bàn SAKURA SA-742AS
Bếp ga để bàn SAKURA SA-742AS
Bếp ga sakura SA-732S
Bếp ga sakura SA-732S
Bếp gas Sakura SA-750SH
Bếp gas Sakura SA-750SH
Bếp gas Sakura SA-610G
Bếp gas Sakura SA-610G
Bếp gas Sakura UFO-2000
Bếp gas Sakura UFO-2000
Bếp gas Sakura SA-690GB
Bếp gas Sakura SA-690GB
Bếp gas Sakura SA-692SG
Bếp gas Sakura SA-692SG
Bếp gas Sakura SA-690GH
Bếp gas Sakura SA-690GH
Bếp gas Sakura SA-742F
Bếp gas Sakura SA-742F
Bếp gas Sakura SA-7G
Bếp gas Sakura SA-7G
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)