Máy làm đá siêu tốc

Máy làm đá bi vuông SD 155A

Giá công ty: 15.990.000 đ

Máy làm đá bi vuông HZB 60

Giá công ty: 22.500.000 đ

Máy làm đá bi vuông HZB 80

Giá công ty: 25.900.000 đ

Máy làm đá bi vuông KG 55

Giá công ty: 23.500.000 đ

Máy làm đá bi tròn IM 50AB

Giá công ty: 25.000.000 đ

Máy làm đá bi tròn HZB-25/BF

Giá công ty: 11.100.000 đ

Máy làm đá bi tròn HZB 15YLR

Giá công ty: 12.939.000 đ

Máy làm đá bi tròn 60

Giá công ty: 28.450.000 đ
Máy làm đá bi vuông SD 155A
Máy làm đá bi vuông SD 155A
Máy làm đá bi vuông HZB 60
Máy làm đá bi vuông HZB 60
Máy làm đá bi vuông HZB 80
Máy làm đá bi vuông HZB 80
Máy làm đá bi vuông KG 55
Máy làm đá bi vuông KG 55
Máy làm đá bi tròn IM 50AB
Máy làm đá bi tròn IM 50AB
Máy làm đá bi tròn HZB-25/BF
Máy làm đá bi tròn HZB-25/BF
Máy làm đá bi tròn HZB 15YLR
Máy làm đá bi tròn HZB 15YLR
Máy làm đá bi tròn 60
Máy làm đá bi tròn 60
Máy làm đá bi tròn HZB-121 (12/A)
Máy làm đá bi tròn HZB-121 (12/A)
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)