Bếp gas Hồng Ngoại TAKA

Bếp ga âm Hồng ngoại TAKA TK-102A

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá bán: 3.360.000 đ

Bếp gas Hồng ngoại âm TAKA TK-102B

Giá công ty: 4.200.000 đ
Giá bán: 2.940.000 đ

Bếp gas Gồng ngoại TAKA TK-102C

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá bán: 2.660.000 đ

Bếp âm Gas Hồng ngoại TAKA TK-102D

Giá công ty: 5.950.000 đ
Giá bán: 4.165.000 đ
Bếp ga âm Hồng ngoại TAKA TK-102A
Bếp ga âm Hồng ngoại TAKA TK-102A
Bếp gas Hồng ngoại âm TAKA TK-102B
Bếp gas Hồng ngoại âm TAKA TK-102B
Bếp gas Gồng ngoại TAKA TK-102C
Bếp gas Gồng ngoại TAKA TK-102C
Bếp âm Gas Hồng ngoại TAKA TK-102D
Bếp âm Gas Hồng ngoại TAKA TK-102D
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)