Thương hiệu Kücy

Nồi inox Kucy KN-431

Giá công ty: 7.000.000 đ
Giá bán: 6.300.000 đ

Bộ nồi inox Kucy KN-134V

Giá công ty: 5.000.000 đ
Giá bán: 4.500.000 đ

Vòi rửa chén Kucy KS-6104

Giá công ty: 4.300.000 đ
Giá bán: 3.655.000 đ

Vòi rửa chén Kucy KS-6610

Giá công ty: 3.500.000 đ
Giá bán: 2.975.000 đ

Vòi rửa chén KUCY KF-1009

Giá công ty: 4.990.000 đ
Giá bán: 4.241.500 đ

Vòi rửa chén Kucy KF-8627

Giá công ty: 5.190.000 đ
Giá bán: 4.411.500 đ

Chậu rửa chén Kucy KS-8852

Giá công ty: 7.500.000 đ
Giá bán: 6.375.000 đ

Châu rửa chén Kucy KS-1150B

Giá công ty: 8.500.000 đ
Giá bán: 7.225.000 đ

Chậu rửa chén Kucy KS-1050B

Giá công ty: 8.000.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Máy rửa chén Kucy KDW-12

Giá công ty: 13.900.000 đ

Lò nướng âm tủ Kucy KOV-5668

Giá công ty: 14.900.000 đ
Giá bán: 12.665.000 đ

Lò vi sóng Kucy KMO 2568

Giá công ty: 10.900.000 đ
Giá bán: 9.265.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-72V-3068

Giá công ty: 13.900.000 đ
Giá bán: 12.510.000 đ

Máy hút khói Kucy KH 92V-3068

Giá công ty: 14.000.000 đ
Giá bán: 12.600.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-74IS

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 11.610.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-94IS

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 12.420.000 đ

Máy hút mùi Kucy KH-75T

Giá công ty: 13.900.000 đ
Giá bán: 12.510.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-95T

Giá công ty: 14.900.000 đ
Giá bán: 13.410.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-7068

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 11.610.000 đ

Máy hút khói Kucy KH 9068

Giá công ty: 13.400.000 đ
Giá bán: 12.060.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-60H

Giá công ty: 12.700.000 đ
Giá bán: 11.430.000 đ

Máy hút khói Kucy KH-93H

Giá công ty: 13.000.000 đ
Giá bán: 11.700.000 đ

Bếp từ đôi Kücy KI-2068

Giá công ty: 16.700.000 đ

Bếp điện từ Kücy KIE-3268

Giá công ty: 21.900.000 đ
Giá bán: 19.710.000 đ

Bếp điện từ Kücy KI-3368

Giá công ty: 18.900.000 đ
Giá bán: 17.010.000 đ

Bếp điện từ đôi Hồng ngoại Kücy KIE-2268

Giá công ty: 19.990.000 đ
Giá bán: 17.991.000 đ

Bếp điện từ Hồng ngoại Kücy KE-1268 Domino

Giá công ty: 12.890.000 đ
Giá bán: 11.601.000 đ

Bếp điện từ Kücy KI-1168 Domino

Giá công ty: 10.990.000 đ
Giá bán: 9.891.000 đ
Nồi inox Kucy KN-431
Nồi inox Kucy KN-431
Bộ nồi inox Kucy KN-134V
Bộ nồi inox Kucy KN-134V
Vòi rửa chén Kucy KS-6104
Vòi rửa chén Kucy KS-6104
Vòi rửa chén Kucy KS-6610
Vòi rửa chén Kucy KS-6610
Vòi rửa chén KUCY KF-1009
Vòi rửa chén KUCY KF-1009
Vòi rửa chén Kucy KF-8627
Vòi rửa chén Kucy KF-8627
Chậu rửa chén Kucy KS-8852
Chậu rửa chén Kucy KS-8852
Châu rửa chén Kucy KS-1150B
Châu rửa chén Kucy KS-1150B
Chậu rửa chén Kucy KS-1050B
Chậu rửa chén Kucy KS-1050B
Máy rửa chén Kucy KDW-12
Máy rửa chén Kucy KDW-12
Lò nướng âm tủ Kucy KOV-5668
Lò nướng âm tủ Kucy KOV-5668
Lò vi sóng Kucy KMO 2568
Lò vi sóng Kucy KMO 2568
Máy hút khói Kucy KH-72V-3068
Máy hút khói Kucy KH-72V-3068
Máy hút khói Kucy KH 92V-3068
Máy hút khói Kucy KH 92V-3068
Máy hút khói Kucy KH-74IS
Máy hút khói Kucy KH-74IS
Máy hút khói Kucy KH-94IS
Máy hút khói Kucy KH-94IS
Máy hút mùi Kucy KH-75T
Máy hút mùi Kucy KH-75T
Máy hút khói Kucy KH-95T
Máy hút khói Kucy KH-95T
Máy hút khói Kucy KH-7068
Máy hút khói Kucy KH-7068
Máy hút khói Kucy KH 9068
Máy hút khói Kucy KH 9068
Máy hút khói Kucy KH-60H
Máy hút khói Kucy KH-60H
Máy hút khói Kucy KH-93H
Máy hút khói Kucy KH-93H
Bếp từ đôi Kücy KI-2068
Bếp từ đôi  Kücy KI-2068
Bếp điện từ Kücy KIE-3268
Bếp điện từ Kücy KIE-3268
Bếp điện từ Kücy KI-3368
Bếp điện từ Kücy KI-3368
Bếp điện từ đôi Hồng ngoại Kücy KIE-2268
Bếp điện từ đôi Hồng ngoại Kücy KIE-2268
Bếp điện từ Hồng ngoại Kücy KE-1268 Domino
Bếp điện từ Hồng ngoại  Kücy KE-1268 Domino
Bếp điện từ Kücy KI-1168 Domino
Bếp điện từ Kücy KI-1168 Domino
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)