Thương hiệu Electrolux

Bếp ga âm kính Electrolux EGT9437CK

Giá công ty: 6.590.000 đ
Giá bán: 5.799.200 đ

Máy hút khói Electrolux EFT7516K

Giá công ty: 3.990.000 đ
Giá bán: 3.271.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFT6510K

Giá công ty: 3.390.000 đ
Giá bán: 2.779.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFT9516X

Giá công ty: 4.690.000 đ
Giá bán: 3.845.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFT7516X

Giá công ty: 4.290.000 đ
Giá bán: 3.517.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFT9516K

Giá công ty: 4.590.000 đ
Giá bán: 3.763.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFC9555X

Giá công ty: 9.690.000 đ
Giá bán: 7.945.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFC6530X

Giá công ty: 4.790.000 đ
Giá bán: 3.927.800 đ

Máy hút khói Electrolux ZHT862K

Giá công ty: 2.490.000 đ
Giá bán: 2.041.800 đ

Máy hút khói Electrolux EFC9551X

Giá công ty: 8.790.000 đ
Giá bán: 7.207.800 đ

Bếp Ga âm kính Electrolux EGT7627CK

Giá công ty: 5.290.000 đ
Giá bán: 4.655.200 đ

Bếp ga âm kính Electrolux EGT7627EG

Giá công ty: 4.990.000 đ
Giá bán: 4.391.200 đ

Bếp ga âm kính Electrolux EGT8028CK

Giá công ty: 5.590.000 đ
Giá bán: 4.919.200 đ

Bếp ga âm Electrolux EGT9427CK

Giá công ty: 5.990.000 đ
Giá bán: 5.271.200 đ

Bếp ga âm kính Electrolux EGT7637CK

Giá công ty: 6.190.000 đ
Giá bán: 5.447.200 đ

Bếp ga âm kính Electrolux EGT9237CK

Giá công ty: 6.590.000 đ
Giá bán: 5.799.200 đ

Bếp ga âm Electrolux ZGB750K

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.684.000 đ

Bếp Ga âm Electrolux EGG7420K

Giá công ty: 3.990.000 đ
Giá bán: 3.511.200 đ
Bếp ga âm kính Electrolux EGT9437CK
Bếp ga âm kính Electrolux  EGT9437CK
Máy hút khói Electrolux EFT7516K
Máy hút khói Electrolux EFT7516K
Máy hút khói Electrolux EFT6510K
Máy hút khói Electrolux EFT6510K
Máy hút khói Electrolux EFT9516X
Máy hút khói Electrolux EFT9516X
Máy hút khói Electrolux EFT7516X
Máy hút khói Electrolux EFT7516X
Máy hút khói Electrolux EFT9516K
Máy hút khói Electrolux EFT9516K
Máy hút khói Electrolux EFC9533X
Máy hút khói Electrolux EFC9533X
Máy hút khói Electrolux EFC9555X
Máy hút khói Electrolux EFC9555X
Máy hút khói Electrolux EFC6530X
Máy hút khói Electrolux EFC6530X
Máy hút khói Electrolux EFC9588X
Máy hút khói Electrolux EFC9588X
Máy hút khói Electrolux ZHT862K
Máy hút khói Electrolux ZHT862K
Máy hút khói Electrolux EFC9551X
Máy hút khói Electrolux EFC9551X
Máy hút khói Electrolux EFC9653X
Máy hút khói Electrolux EFC9653X
Bếp ga âm Kính Electrolux EGT7427CK
Bếp ga âm Kính Electrolux EGT7427CK
Bếp Ga âm kính Electrolux EGT7627CK
Bếp Ga âm kính Electrolux EGT7627CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT7627EG
Bếp ga âm kính Electrolux EGT7627EG
Bếp ga âm kính Electrolux EGT8028CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT8028CK
Bếp ga âm Electrolux EGT9427CK
Bếp ga âm Electrolux EGT9427CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGG7438CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGG7438CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT7637CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT7637CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT9237CK
Bếp ga âm kính Electrolux EGT9237CK
Bếp ga âm Electrolux ZGB750K
Bếp ga âm Electrolux ZGB750K
Bếp ga âm kính Electrolux EGG7426G
Bếp ga âm kính Electrolux EGG7426G
Bếp Ga âm Electrolux EGG7420K
Bếp Ga âm Electrolux EGG7420K
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)