Thương hiệu Canzy

Máy sấy chén Canzy CZ 606

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá bán: 6.776.000 đ

Máy sấy chén CZ 46FB

Giá công ty: 5.880.000 đ
Giá bán: 4.116.000 đ

Máy sấy chén CZ 86 RB

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Máy sấy chén CZ 68SR

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Lò nướng Canzy CZ 11EB

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá bán: 13.986.000 đ

Lò nướng Canzy CZ AK500

Giá công ty: 13.280.000 đ
Giá bán: 9.296.000 đ

Lò nướng Canzy CZ 9DC

Giá công ty: 16.980.000 đ
Giá bán: 11.886.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 307

Giá công ty: 5.580.000 đ
Giá bán: 3.906.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 26

Giá công ty: 4.080.000 đ
Giá bán: 2.856.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 37MI

Giá công ty: 3.680.000 đ
Giá bán: 2.576.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 268

Giá công ty: 7.680.000 đ
Giá bán: 5.376.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 108 ĐỎ

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 762

Giá công ty: 4.980.000 đ
Giá bán: 3.486.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 762

Giá công ty: 4.980.000 đ
Giá bán: 3.486.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 763

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá bán: 4.186.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 662

Giá công ty: 4.480.000 đ
Giá bán: 3.136.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 862

Giá công ty: 4.880.000 đ
Giá bán: 3.416.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ 863

Giá công ty: 5.880.000 đ
Giá bán: 4.116.000 đ

Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 3GH

Giá công ty: 16.680.000 đ
Giá bán: 11.676.000 đ

Bếp ba cộng hưởng Canzy CZ 3GA

Giá công ty: 16.680.000 đ
Giá bán: 11.676.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 2T

Giá công ty: 13.580.000 đ
Giá bán: 9.506.000 đ

Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 2DT

Giá công ty: 13.680.000 đ
Giá bán: 9.576.000 đ

Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES23

Giá công ty: 14.890.000 đ
Giá bán: 10.423.000 đ

Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES21

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá bán: 6.986.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ EI02

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá bán: 6.986.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ EH12

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá bán: 6.986.000 đ

Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 720SR

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá bán: 13.986.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 620

Giá công ty: 18.900.000 đ
Giá bán: 13.230.000 đ
Máy sấy chén Canzy CZ 606
Máy sấy chén Canzy CZ 606
Máy sấy chén CZ 46FB
Máy sấy chén CZ 46FB
Máy sấy chén CZ 86 RB
Máy sấy chén CZ 86 RB
Máy sấy chén CZ 68SR
Máy sấy chén CZ 68SR
Lò nướng Canzy CZ 11EB
Lò nướng Canzy CZ 11EB
Lò nướng Canzy CZ AK500
Lò nướng Canzy CZ AK500
Lò nướng Canzy CZ 9DC
Lò nướng Canzy CZ 9DC
Bếp ga âm kính Canzy CZ 307
Bếp ga âm kính Canzy CZ 307
Bếp ga âm kính Canzy CZ 26
Bếp ga âm kính Canzy CZ 26
Bếp ga âm kính Canzy CZ 37MI
Bếp ga âm kính Canzy CZ 37MI
Bếp ga âm kính Canzy CZ 268
Bếp ga âm kính Canzy CZ 268
Bếp ga âm kính Canzy CZ 108 ĐỎ
Bếp ga âm kính Canzy CZ 108 ĐỎ
Bếp ga âm kính Canzy CZ 762
Bếp ga âm kính Canzy CZ 762
Bếp ga âm kính Canzy CZ 762
Bếp ga âm kính Canzy CZ 762
Bếp ga âm kính Canzy CZ 763
Bếp ga âm kính Canzy CZ 763
Bếp ga âm kính Canzy CZ 662
Bếp ga âm kính Canzy CZ 662
Bếp ga âm kính Canzy CZ 862
Bếp ga âm kính Canzy CZ 862
Bếp ga âm kính Canzy CZ 863
Bếp ga âm kính Canzy CZ 863
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 3GH
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 3GH
Bếp ba cộng hưởng Canzy CZ 3GA
Bếp ba cộng hưởng Canzy CZ 3GA
Bếp điện từ Canzy CZ 2T
Bếp điện từ Canzy CZ 2T
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 2DT
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 2DT
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES23
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES23
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES21
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ ES21
Bếp điện từ Canzy CZ EI02
Bếp điện từ Canzy CZ EI02
Bếp hồng ngoại Canzy CZ EH12
Bếp hồng ngoại Canzy CZ EH12
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 720SR
Bếp đôi cộng hưởng Canzy CZ 720SR
Bếp hồng ngoại Canzy CZ 620
Bếp hồng ngoại Canzy CZ 620
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)