Máy hút khói Taka

Máy hút khói Taka TK-270W2

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.210.000 đ

Máy hút khói Taka TK-270W1

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.210.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370I

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.686.000 đ

Máy hút khói Taka TK-270S

Giá công ty: 3.450.000 đ
Giá bán: 2.346.000 đ

Máy hút khói Taka TK-270B

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá bán: 2.278.000 đ

Máy hút khói Taka TK-260S

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.176.000 đ

Máy hút khói Taka TK-260B

Giá công ty: 3.100.000 đ
Giá bán: 2.108.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370EB

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 1.836.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370ES

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 1.904.000 đ

Máy hút khói Taka TK-160E

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.686.000 đ

Máy hút khói Taka TK -190LX

Giá công ty: 10.800.000 đ
Giá bán: 7.344.000 đ

Máy hút khói Taka TK-170M

Giá công ty: 6.600.000 đ
Giá bán: 4.488.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190EC

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 8.385.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1290LX

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá bán: 9.620.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190P

Giá công ty: 7.200.000 đ
Giá bán: 4.680.000 đ

Máy hút khói Taka TK-170I

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.322.500 đ

Máy hút khói Taka TK-190I

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.452.500 đ

Máy hút khói Taka TK-190EI

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.452.500 đ

Máy hút mùi Taka TK-170EI

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.322.500 đ

Máy hút khói Taka TK-1317I

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 3.770.000 đ

MÁy hút khói Độc lập Taka TK-1319I

Giá công ty: 5.950.000 đ
Giá bán: 3.867.500 đ

Máy hút khói Taka TK-1270M

Giá công ty: 6.450.000 đ
Giá bán: 4.192.500 đ

Máy hút khói Taka TK-1290M

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.322.500 đ

Máy hút khói Taka TK-190E

Giá công ty: 6.250.000 đ
Giá bán: 4.062.500 đ

Máy hút khói Taka TK-170E

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá bán: 3.932.500 đ

Máy hút khói TAKA TK-1317E

Giá công ty: 4.950.000 đ
Giá bán: 3.217.500 đ

Máy hút khói Taka TK-1319E

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá bán: 3.380.000 đ
Máy hút khói Taka TK-270W2
Máy hút khói Taka TK-270W2
Máy hút khói Taka TK-270W1
Máy hút khói Taka TK-270W1
Máy hút khói Taka TK-1370I
Máy hút khói Taka TK-1370I
Máy hút khói Taka TK-270S
Máy hút khói Taka TK-270S
Máy hút khói Taka TK-270B
Máy hút khói Taka TK-270B
Máy hút khói Taka TK-260S
Máy hút khói Taka TK-260S
Máy hút khói Taka TK-260B
Máy hút khói Taka TK-260B
Máy hút khói Taka TK-1370EB
Máy hút khói Taka TK-1370EB
Máy hút khói Taka TK-1370ES
Máy hút khói Taka TK-1370ES
Máy hút khói Taka TK-160E
Máy hút khói Taka TK-160E
Máy hút khói Taka TK -190LX
Máy hút khói Taka TK -190LX
Máy hút khói Taka TK-170M
Máy hút khói Taka TK-170M
Máy hút mùi Taka TK-190EC
Máy hút mùi Taka TK-190EC
Máy hút khói Taka TK-1290LX
Máy hút khói Taka TK-1290LX
Máy hút mùi Taka TK-190P
Máy hút mùi Taka TK-190P
Máy hút khói Taka TK-170I
Máy hút khói Taka TK-170I
Máy hút khói Taka TK-190I
Máy hút khói Taka TK-190I
Máy hút khói Taka TK-190EI
Máy hút khói Taka TK-190EI
Máy hút mùi Taka TK-170EI
Máy hút mùi Taka TK-170EI
Máy hút khói Taka TK-1317I
Máy hút khói Taka TK-1317I
MÁy hút khói Độc lập Taka TK-1319I
MÁy hút khói Độc lập Taka TK-1319I
Máy hút khói Taka TK-1270M
Máy hút khói Taka TK-1270M
Máy hút khói Taka TK-1290M
Máy hút khói Taka TK-1290M
Máy hút khói Taka TK-190E
Máy hút khói Taka TK-190E
Máy hút khói Taka TK-170E
Máy hút khói Taka TK-170E
Máy hút khói TAKA TK-1317E
Máy hút khói TAKA TK-1317E
Máy hút khói Taka TK-1319E
Máy hút khói Taka TK-1319E
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)