Bếp điện từ hồng ngoại Prima

Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC

Giá công ty: 9.043.000 đ
Giá bán: 7.234.400 đ

Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC

Giá công ty: 8.825.000 đ
Giá bán: 7.060.000 đ

Bếp điện từ Prima PH-73II

Giá công ty: 9.242.000 đ
Giá bán: 7.393.600 đ
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp điện từ Prima PH-73II
Bếp điện từ Prima PH-73II
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)