Thương hiệu KIWA

Nồi áp suất kiwa JP-02A-9.0L

Giá công ty: 1.000.000 đ
Giá bán: 950.000 đ

Nồi áp suất kiwa JP-02A-5.5L

Giá công ty: 870.000 đ
Giá bán: 826.500 đ

Nồi áp suất kiwa JP-02A-4.0L

Giá công ty: 800.000 đ
Giá bán: 760.000 đ

Nồi áp suất KIWA 6Lít KW 600S

Giá công ty: 2.000.000 đ
Giá bán: 1.900.000 đ

Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS

Giá công ty: 11.190.000 đ
Giá bán: 11.078.100 đ

Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES

Giá công ty: 550.000 đ
Giá bán: 544.500 đ

Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI

Giá công ty: 1.165.000 đ
Giá bán: 1.153.350 đ

Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP

Giá công ty: 760.000 đ
Giá bán: 752.400 đ

Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G

Giá công ty: 880.000 đ
Giá bán: 871.200 đ

Máy hút khói Kiwa RH-905G

Giá công ty: 6.550.000 đ
Giá bán: 5.895.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-905HI

Giá công ty: 14.500.000 đ
Giá bán: 13.050.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-999BU

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá bán: 3.195.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-777BE

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá bán: 2.295.000 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-777G(IN)

Giá công ty: 2.390.000 đ
Giá bán: 1.983.700 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GE

Giá công ty: 1.950.000 đ
Giá bán: 1.618.500 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-7773GH

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá bán: 2.780.500 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GH

Giá công ty: 2.650.000 đ
Giá bán: 2.199.500 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GA

Giá công ty: 2.300.000 đ
Giá bán: 1.909.000 đ

Bếp ga âm kính Kiwa KW-777JP

Giá công ty: 1.350.000 đ
Giá bán: 1.120.500 đ
Nồi áp suất kiwa JP-02A-9.0L
Nồi áp suất kiwa JP-02A-9.0L
Nồi áp suất kiwa JP-02A-5.5L
Nồi áp suất kiwa JP-02A-5.5L
Nồi áp suất kiwa JP-02A-4.0L
Nồi áp suất kiwa JP-02A-4.0L
Nồi áp suất KIWA 6Lít KW 600S
Nồi áp suất KIWA 6Lít KW 600S
Bếp công nghiệp KIWA KW-NH-100E
Bếp công nghiệp KIWA KW-NH-100E
Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS
Tủ sấy chén âm kệ Kiwa KW-900HS
Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES
Bếp ga để bàn Kiwa KW-65ES
Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI
Bếp gas Kiwa để bàn KW-690GI
Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP
Bếp ga để bàn Kiwa KW-777CP
Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G
Bếp ga để bàn Kiwa KW-692G
Máy hút khói Kiwa RH-905G
Máy hút khói Kiwa RH-905G
Máy hút khói Kiwa RH-905HI
Máy hút khói Kiwa RH-905HI
Máy hút khói Kiwa RH-999BU
Máy hút khói Kiwa RH-999BU
Máy hút khói Kiwa RH-777BE
Máy hút khói Kiwa RH-777BE
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777G(IN)
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777G(IN)
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GE
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GE
Bếp ga âm kính Kiwa KW-7773GH
Bếp ga âm kính Kiwa KW-7773GH
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GH
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GH
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GA
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777GA
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777JP
Bếp ga âm kính Kiwa KW-777JP
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)