Thương hiệu Faster

Vòi rửa chén Faster FS 928

Giá công ty: 4.750.000 đ
Giá bán: 3.800.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 921W

Giá công ty: 4.750.000 đ
Giá bán: 3.800.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 921S

Giá công ty: 4.850.000 đ
Giá bán: 3.880.000 đ

Vòi rửa chén Faster FS 923

Giá công ty: 4.550.000 đ
Giá bán: 3.640.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0470P

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá bán: 1.980.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0460S

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá bán: 1.980.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0470S

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá bán: 2.052.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0460P

Giá công ty: 2.650.000 đ
Giá bán: 1.908.000 đ

Máy hút khói Faster FS -6002

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.340.000 đ

Máy hút khói Faster FS -7002

Giá công ty: 3.700.000 đ
Giá bán: 2.664.000 đ

Máy hút khói Faster Quattro Green

Giá công ty: 19.600.000 đ
Giá bán: 14.112.000 đ

Máy hút khói Faster Quattro Lux New

Giá công ty: 14.950.000 đ
Giá bán: 10.764.000 đ

Máy hút khói Faster Quattro Lux New

Giá công ty: 14.950.000 đ
Giá bán: 10.764.000 đ

Máy hút khói Faster Eclipse -70

Giá công ty: 15.400.000 đ
Giá bán: 11.088.000 đ

Máy hút khói Faster Eclipse -90

Giá công ty: 15.800.000 đ
Giá bán: 11.376.000 đ

Máy hút khói Faster Vista

Giá công ty: 11.950.000 đ
Giá bán: 8.604.000 đ

Máy hút khói Faster FS -90CG

Giá công ty: 13.950.000 đ
Giá bán: 10.044.000 đ

Máy hút khói Faster FS -2060S

Giá công ty: 3.450.000 đ
Giá bán: 2.484.000 đ

Máy hút khói Faster FS -2060P

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.124.000 đ

Máy hút khói Faster FS -2070P

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.196.000 đ

Máy hút khói Faster FS -2070S

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá bán: 2.556.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0860WD

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá bán: 2.268.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0870WD

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.340.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0860BD

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá bán: 2.268.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0870BD

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.340.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0860YD

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá bán: 2.268.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0870YD

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.340.000 đ

Máy hút khói Faster FS -0860S

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.196.000 đ
Vòi rửa chén Faster FS 928
Vòi rửa chén Faster FS 928
Vòi rửa chén Faster FS 921W
Vòi rửa chén Faster FS 921W
Vòi rửa chén Faster FS 921S
Vòi rửa chén Faster FS 921S
Vòi rửa chén Faster FS 923
Vòi rửa chén Faster FS 923
Máy hút khói Faster FS -0470P
Máy hút khói Faster FS -0470P
Máy hút khói Faster FS -0460S
Máy hút khói Faster FS -0460S
Máy hút khói Faster FS -0470S
Máy hút khói Faster FS -0470S
Máy hút khói Faster FS -0460P
Máy hút khói Faster FS -0460P
Máy hút khói Faster FS -6002
Máy hút khói Faster FS -6002
Máy hút khói Faster FS -7002
Máy hút khói Faster FS -7002
Máy hút khói Faster Quattro Green
Máy hút khói Faster Quattro Green
Máy hút khói Faster Quattro Lux New
Máy hút khói Faster Quattro Lux New
Máy hút khói Faster Quattro Lux New
Máy hút khói Faster Quattro Lux New
Máy hút khói Faster Eclipse -70
Máy hút khói Faster Eclipse -70
Máy hút khói Faster Eclipse -90
Máy hút khói Faster Eclipse -90
Máy hút khói Faster Vista
Máy hút khói Faster Vista
Máy hút khói Faster FS -90CG
Máy hút khói Faster FS -90CG
Máy hút khói Faster FS -2060S
Máy hút khói Faster FS -2060S
Máy hút khói Faster FS -2060P
Máy hút khói Faster FS -2060P
Máy hút khói Faster FS -2070P
Máy hút khói Faster FS -2070P
Máy hút khói Faster FS -2070S
Máy hút khói Faster FS -2070S
Máy hút khói Faster FS -0860WD
Máy hút khói Faster FS -0860WD
Máy hút khói Faster FS -0870WD
Máy hút khói Faster FS -0870WD
Máy hút khói Faster FS -0860BD
Máy hút khói Faster FS -0860BD
Máy hút khói Faster FS -0870BD
Máy hút khói Faster FS -0870BD
Máy hút khói Faster FS -0860YD
Máy hút khói Faster FS -0860YD
Máy hút khói Faster FS -0870YD
Máy hút khói Faster FS -0870YD
Máy hút khói Faster FS -0860S
Máy hút khói Faster FS -0860S
TP HCM
:
0367 786 216 (Ms Thảo)
Sài Gòn
:
0972 410 688 (Phóng)
Tư vấn Bếp
:
0902 973 139 (Hà)