Thương hiệu Taka

Bếp điện từ Taka I2ND

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá bán: 10.360.000 đ

Bếp điện từ Taka I2EU

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 11.816.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka R2A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B

Giá công ty: 7.580.000 đ
Giá bán: 5.306.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B

Giá công ty: 11.680.000 đ
Giá bán: 8.176.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C

Giá công ty: 9.560.000 đ
Giá bán: 6.692.000 đ

Bếp điện từ Taka I2B2

Giá công ty: 7.580.000 đ
Giá bán: 5.306.000 đ

Bếp điện từ Taka I1A1

Giá công ty: 14.380.000 đ
Giá bán: 10.066.000 đ

Bếp điện từ Taka I1B1

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá bán: 5.936.000 đ

Bếp điện từ Taka I2A1

Giá công ty: 13.580.000 đ
Giá bán: 9.506.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B

Giá công ty: 11.200.000 đ
Giá bán: 7.840.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A

Giá công ty: 16.800.000 đ
Giá bán: 11.760.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 8.386.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 8.386.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 6.902.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1

Giá công ty: 14.680.000 đ
Giá bán: 10.276.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C

Giá công ty: 9.860.000 đ
Giá bán: 6.902.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190EC

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 8.385.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1290LX

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá bán: 9.620.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190P

Giá công ty: 7.200.000 đ
Giá bán: 4.680.000 đ

Máy hút khói Taka TK-170I

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.322.500 đ

Máy hút khói Taka TK-190I

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.452.500 đ

Máy hút khói Taka TK-190EI

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.452.500 đ

Máy hút mùi Taka TK-170EI

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.322.500 đ
Bếp điện từ Taka I2ND
Bếp điện từ Taka I2ND
Bếp điện từ Taka I2EU
Bếp điện từ Taka I2EU
Bếp hồng ngoại Taka R2A
Bếp hồng ngoại Taka R2A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C
Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C
Bếp điện từ Taka TK-102C2
Bếp điện từ Taka TK-102C2
Bếp điện từ Taka I2B2
Bếp điện từ Taka I2B2
Bếp điện từ Taka I1A1
Bếp điện từ Taka I1A1
Bếp điện từ Taka I1B1
Bếp điện từ Taka I1B1
Bếp điện từ Taka I2A1
Bếp điện từ Taka I2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3B
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR3A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK- IR02A
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02B2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C2
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR1A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka IR2A1
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C
Bếp điện từ hồng ngoại Taka TK-IR02C
Máy hút mùi Taka TK-190EC
Máy hút mùi Taka TK-190EC
Máy hút khói Taka TK-1290LX
Máy hút khói Taka TK-1290LX
Máy hút mùi Taka TK-190P
Máy hút mùi Taka TK-190P
Máy hút khói Taka TK-170I
Máy hút khói Taka TK-170I
Máy hút khói Taka TK-190I
Máy hút khói Taka TK-190I
Máy hút khói Taka TK-190EI
Máy hút khói Taka TK-190EI
Máy hút mùi Taka TK-170EI
Máy hút mùi Taka TK-170EI
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)