Thương hiệu KANGAROO

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá bán: 2.205.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá bán: 2.345.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá bán: 2.485.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15

Giá công ty: 3.750.000 đ
Giá bán: 2.625.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 8143

Giá công ty: 2.310.000 đ
Giá bán: 1.386.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545R

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá bán: 1.344.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545 L

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá bán: 1.344.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 9143

Giá công ty: 3.640.000 đ
Giá bán: 2.184.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 8345

Giá công ty: 3.360.000 đ
Giá bán: 2.016.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 7742

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 1.680.000 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 7843E

Giá công ty: 1.582.000 đ
Giá bán: 949.200 đ

Chậu rửa chén Kangaroo KG 5439

Giá công ty: 910.000 đ
Giá bán: 546.000 đ
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15
Chậu rửa chén Kangaroo KG 8143
Chậu rửa chén Kangaroo KG 8143
Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545R
Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545R
Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545 L
Chậu rửa chén Kangaroo KG 10545 L
Chậu rửa chén Kangaroo KG 9143
Chậu rửa chén Kangaroo KG 9143
Chậu rửa chén Kangaroo KG 8345
Chậu rửa chén Kangaroo KG 8345
Chậu rửa chén Kangaroo KG 7742
Chậu rửa chén Kangaroo KG 7742
Chậu rửa chén Kangaroo KG 7843E
Chậu rửa chén Kangaroo KG 7843E
Chậu rửa chén Kangaroo KG 5439
Chậu rửa chén Kangaroo KG 5439
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)