Máy sấy chén Malloca

Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E

Giá công ty: 12.400.000 đ
Giá bán: 10.292.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ

Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C

Giá công ty: 6.900.000 đ
Giá bán: 5.727.000 đ

Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A

Giá công ty: 7.800.000 đ
Giá bán: 6.474.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ

Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B

Giá công ty: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.885.000 đ
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11E
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L
Máy sấy chén âm tủ Malloca MDC-11L
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-21C
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A
Máy sấy chén treo tủ Malloca MDC-33A
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A1B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B
Máy sấy chén âm tủ Malloca ZLD110-A3B
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)