Máy sấy chén Capri

Máy sấy chén Capri CR-907KT

Giá công ty: 6.280.000 đ
Giá bán: 4.710.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-908KT

Giá công ty: 8.880.000 đ
Giá bán: 6.660.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-909KT

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá bán: 7.260.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-606

Giá công ty: 12.680.000 đ
Giá bán: 9.510.000 đ
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-606
Máy sấy chén Capri CR-606
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)