Máy hút khói KANGAROO

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá bán: 2.205.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá bán: 2.345.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá bán: 2.485.000 đ

Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15

Giá công ty: 3.750.000 đ
Giá bán: 2.625.000 đ
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 23
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 320
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 321
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15
Máy hút khói khử mùi Kangaroo KG 15
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)