Bếp điện từ hồng ngoại Prima

Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC

Giá công ty: 9.043.000 đ
Giá bán: 7.234.400 đ

Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC

Giá công ty: 8.825.000 đ
Giá bán: 7.060.000 đ

Bếp điện từ Prima PH-73II

Giá công ty: 9.242.000 đ
Giá bán: 7.393.600 đ
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp điện từ Prima PH-73II
Bếp điện từ Prima PH-73II
TP Hồ Chí Minh
:
0986 657 672 (Ms Hiền)